ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر احمد مسجدیمتخصص جراحی دهان ، فک و صورتhttps://nobat.ir/ahmadmasjedi/https://nobat.ir/ahmadmasjedi/ 96426https://nobat.ir/office/profile_photo/117229/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/117229/style-drList
تهرانخیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک خیابان والی نژاد -خیابان خلیل زاده به سمت راست - پلاک 16 - مرکز جراحی برزویه - طبقه دوم