ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

رادیولوژی تخصصی فک وصورتمتخصص رادیولوژی و سونوگرافیhttps://nobat.ir/nikneshan/https://nobat.ir/nikneshan/ 35537/office/profile_photo/100587/style-drList/office/profile_photo/100587/style-drListصبح ها 8:30 الی 13 بعدازظهر 3:30 ال 20 پنج شنبه ها فقط صبح
تهرانپاسداران - نوبنیاد - کوهستان پنجم - پلاک 3