دکتر مصطفی مهرابی

دکتر مصطفی مهرابی

جراحی دهان و فک و صورت

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۸۹۷۲
۱۳۶ نفر
جراحی فک و صورت
تهرانزمان معین شده جهت ویزیت می باشدفرجام شرقی - بین باقری و فلکه دوم تهرانپارس - نبش خیابان گلشنی - پلاک 89 - ساختمان آریانا - طبقه دوم - واحد 10

روزهای زوج عصر

زمان معین شده جهت ویزیت می باشد

  021-7774****
  021-7774****
  زعفرانیه
  تهرانزعفرانیه سه راه عاصف برج امین طبقه ۷

  واحد ۷۰۶

  ویزیت فقط روزهای سه شنبه عصر

   021-2680****
   0935703****
   021-2680****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   جراحی فک و صورت
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران زمان معین شده جهت ویزیت می باشد

   فرجام شرقی - بین باقری و فلکه دوم تهرانپارس - نبش خیابان گلشنی - پلاک 89 - ساختمان آریانا - طبقه دوم - واحد 10

   زعفرانیه
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران زعفرانیه سه راه عاصف برج امین طبقه ۷
   واحد ۷۰۶

   اینستاگرام دکتر مصطفی مهرابی

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   جراحی فک و صورت

   زمان معین شده جهت ویزیت می باشد   فرجام شرقی - بین باقری و فلکه دوم تهرانپارس - نبش خیابان گلشنی - پلاک 89 - ساختمان آریانا - طبقه دوم - واحد 10

   زعفرانیه

   زعفرانیه سه راه عاصف برج امین طبقه ۷

   واحد ۷۰۶

   جراحی فک و صورت

   زمان معین شده جهت ویزیت می باشد   فرجام شرقی - بین باقری و فلکه دوم تهرانپارس - نبش خیابان گلشنی - پلاک 89 - ساختمان آریانا - طبقه دوم - واحد 10

   021-7774****
   021-7774****
   زعفرانیه

   زعفرانیه سه راه عاصف برج امین طبقه ۷

   واحد ۷۰۶

   021-2680****
   0935703****
   021-2680****