تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست متخصص و فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی در کرج

دکتر سعید فرزانه

دکتر سعید فرزانه

بورد فوق تخصصی بیماری های ریه - متخصص...
نوبت دهی
دکتر سعید فرزانه
دکتر آرش صفری

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریهآسم و آلرژی
دکتر آرش صفری
دکتر بهاره غفوری پور

دکتر بهاره غفوری پور

فوق تخصص ریه
نوبت دهی
دکتر بهاره غفوری پور
دکتر الهام محمدحسینی

دکتر الهام محمدحسینی

فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی تنفسی
نوبت دهی
دکتر الهام محمدحسینی
دکتر علیرضا محجوب

دکتر علیرضا محجوب

فوق تخصص بیماری های ریه
نوبت دهی
دکتر علیرضا محجوب
دکتر سحر چوب تاشانی

دکتر سحر چوب تاشانی

فوق تخصص بیماریهای ریه ، آسم و آلرژی
نوبت دهی
دکتر سحر چوب تاشانی
دکتر کیوان ملکی مستشاری

دکتر کیوان ملکی مستشاری

فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر کیوان ملکی مستشاری
دکتر احمد سلیم زاده

دکتر احمد سلیم زاده

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر احمد سلیم زاده
دکتر آپتین معبودی

دکتر آپتین معبودی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر آپتین معبودی