تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

رادیولوژی و سونوگرافی در کرج

دکتر سیدعباس نبی پور اشرفی

دکتر سیدعباس نبی پور اشرفی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافیسونوگرافی و رادیولوژی نبی پرتو
دکتر سیدعباس نبی پور اشرفی
دکتر محمدجواد شیرنسب

دکتر محمدجواد شیرنسب

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر محمدجواد شیرنسب
موسسه سونوگرافی و رادیولوژی شمس

موسسه سونوگرافی و رادیولوژی شمس

دکتر شهرام شمس حکیمی
نوبت دهی
موسسه سونوگرافی و رادیولوژی شمس
دکتر سیدحسن موسوی

دکتر سیدحسن موسوی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر سیدحسن موسوی
دکتر علی اکبر وحدت

دکتر علی اکبر وحدت

متخصص رادیولوژی ( سونوگرافی، سی تی اس...
نوبت دهی
دکتر علی اکبر وحدت
دکتر مریم آقاسی

دکتر مریم آقاسی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر مریم آقاسی
دکتر سید حمید سهرابی

دکتر سید حمید سهرابی

متخصص رادیولوژی سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر سید حمید سهرابی
دکتر میترا فتح آبادی

دکتر میترا فتح آبادی

متخصص تصویر برداری ( رادیولوژی )
نوبت دهی
دکتر میترا فتح آبادی
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی ماهدشت

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی ماهدشت

دکتر غلامرضا گلبابایی
نوبت دهی
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی ماهدشت
دکتر محسن جنتی

دکتر محسن جنتی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر محسن جنتی
دکتر بهروز هادی نیا

دکتر بهروز هادی نیا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر بهروز هادی نیا
دکتر امیررضا سامانی

دکتر امیررضا سامانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر امیررضا سامانی
دکتر مهدی اقدسی

دکتر مهدی اقدسی

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر مهدی اقدسی
دکتر محسن خدارحمی

دکتر محسن خدارحمی

متخصص تصویربرداری - رادیولوژی و سونوگ...
نوبت دهی
دکتر محسن خدارحمی
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر کریم زاده

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر کریم زاده

دکتر حمید کریم زاده متخصص رادیولوژی و...فلوشیپ پستان ، فلوشیپ ناهنجاری های جنین
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر کریم زاده
دکتر مهدی تقدیری

دکتر مهدی تقدیری

فلوشیپ بیماری های پستان
نوبت دهی
دکتر مهدی تقدیری
دکتر محمد علی نژادحسین

دکتر محمد علی نژادحسین

سونوگرافی و رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر محمد علی نژادحسین
دکتر محمدباقر نوروزی

دکتر محمدباقر نوروزی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
نوبت دهی
دکتر محمدباقر نوروزی
دکتر یوسف سرباز عقدائی

دکتر یوسف سرباز عقدائی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر یوسف سرباز عقدائی
دکتر زهره مکی

دکتر زهره مکی

متخصص رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر زهره مکی
دکتر الهام السادات امامی میبدی

دکتر الهام السادات امامی میبدی

متخصص رادیولوژی دندان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر الهام السادات امامی میبدی
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

دکتر احسان صلح جومتخصص رادیولوژی و سونوگرافی
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی
دکتر علی محمد فیضی

دکتر علی محمد فیضی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر علی محمد فیضی
دکتر میثم شفیعی مطهر

دکتر میثم شفیعی مطهر

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر میثم شفیعی مطهر
دکتر محمد حسین ترکی

دکتر محمد حسین ترکی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر محمد حسین ترکی
دکتر شهاب ایزدی قهفرخی

دکتر شهاب ایزدی قهفرخی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر شهاب ایزدی قهفرخی
دکتر نیلوفر پاشایی فخری

دکتر نیلوفر پاشایی فخری

متخصص رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر نیلوفر پاشایی فخری
دکتر امیر فتاح

دکتر امیر فتاح

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر امیر فتاح
دکتر لیلا سلیمی

دکتر لیلا سلیمی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر لیلا سلیمی
دکتر محمد رضا طالقانی

دکتر محمد رضا طالقانی

متخصص رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر محمد رضا طالقانی
دکتر علیرضا ظهیری

دکتر علیرضا ظهیری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر علیرضا ظهیری
دکتر وحید صبوری

دکتر وحید صبوری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر وحید صبوری
دکتر عبدالرسول صداقت

دکتر عبدالرسول صداقت

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر عبدالرسول صداقت
دکتر محمدجواد مروارید

دکتر محمدجواد مروارید

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر محمدجواد مروارید
دکتر رضا روح نیا

دکتر رضا روح نیا

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر رضا روح نیا
دکتر داریوش گودرزی پور

دکتر داریوش گودرزی پور

متخصص تصویربرداری فک و صورت (رادیولوژ...دندانپزشک عمومی
دکتر داریوش گودرزی پور
دکتر بتول جلیلی شهری

دکتر بتول جلیلی شهری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر بتول جلیلی شهری
دکتر علی افخمی اردکانی

دکتر علی افخمی اردکانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر علی افخمی اردکانی
دکتر عباس محمدی

دکتر عباس محمدی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر عباس محمدی
دکتر علیرضا سر زعیم

دکتر علیرضا سر زعیم

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر علیرضا سر زعیم
دکتر زهرا شکری

دکتر زهرا شکری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر زهرا شکری
دکتر میمنت ظفر بالا نژاد

دکتر میمنت ظفر بالا نژاد

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر میمنت ظفر بالا نژاد
دکتر ناصر پور محمدی

دکتر ناصر پور محمدی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر ناصر پور محمدی
دکتر رضا رامبد

دکتر رضا رامبد

متخصص رادیولوژی
نوبت دهی
دکتر رضا رامبد
دکتر شهربانو الوندی

دکتر شهربانو الوندی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر شهربانو الوندی
دکتر سیروس طالب نژاد

دکتر سیروس طالب نژاد

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر سیروس طالب نژاد
دکتر فریبا نوحی

دکتر فریبا نوحی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر فریبا نوحی
دکتر فاطمه تبارکی

دکتر فاطمه تبارکی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر فاطمه تبارکی
دکتر شهین امانی نظام آبادی فراهانی

دکتر شهین امانی نظام آبادی فراهانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر شهین امانی نظام آبادی فراهانی
دکتر فهیمه قدیمیان

دکتر فهیمه قدیمیان

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نوبت دهی
دکتر فهیمه قدیمیان