تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص عفونی در کرج

دکتر تهمینه بی آزار

دکتر تهمینه بی آزار

متخصص بیماریهای عفونی ( بزرگسال )
نوبت دهی
دکتر تهمینه بی آزار
دکتر احمدرضا نخعی

دکتر احمدرضا نخعی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر احمدرضا نخعی
دکتر الهام زارع حسین زاده

دکتر الهام زارع حسین زاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر الهام زارع حسین زاده
دکتر اسماعیل زینعلی

دکتر اسماعیل زینعلی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر اسماعیل زینعلی
دکتر بهرام رحیمیان

دکتر بهرام رحیمیان

متخصص عفونی و بیماریهای گرمسیری
نوبت دهی
دکتر بهرام رحیمیان
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر علیرضا سلیمانی
دکتر سید کاوه شفائی تنکابنی

دکتر سید کاوه شفائی تنکابنی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر سید کاوه شفائی تنکابنی
دکتر رضا احمدی

دکتر رضا احمدی

فوق تخصص عفونی کودکان
نوبت دهی
دکتر رضا احمدی
دکتر مریم طالب شوشتری زاده

دکتر مریم طالب شوشتری زاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر مریم طالب شوشتری زاده
دکتر رضا ارجمند تیموری

دکتر رضا ارجمند تیموری

فوق تخصص بیماریهای عفونی و تب دار کودکانمتخصص کودکان و نوزادان (اطفال)
دکتر رضا ارجمند تیموری
دکتر عبدالله ملک زاده آملی

دکتر عبدالله ملک زاده آملی

متخصص عفونی و داخلی
نوبت دهی
دکتر عبدالله ملک زاده آملی
دکتر شیوا نظامی

دکتر شیوا نظامی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر شیوا نظامی
دکتر محسن میدانی

دکتر محسن میدانی

فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی و پیوند - م...
نوبت دهی
دکتر محسن میدانی
دکتر شریف تیموریان

دکتر شریف تیموریان

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر شریف تیموریان
دکتر بنفشه دادستان

دکتر بنفشه دادستان

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار
نوبت دهی
دکتر بنفشه دادستان
دکتر محمد مرآتیان

دکتر محمد مرآتیان

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر محمد مرآتیان
دکتر نسرین شهرکی

دکتر نسرین شهرکی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر نسرین شهرکی
دکتر صدیقه منصوری

دکتر صدیقه منصوری

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر صدیقه منصوری
دکتر رضا صداقت

دکتر رضا صداقت

متخصص عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر رضا صداقت
دکتر مهران ایزدی

دکتر مهران ایزدی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر مهران ایزدی
دکتر ناصر نصیر تفرشی

دکتر ناصر نصیر تفرشی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر ناصر نصیر تفرشی
دکتر امیر الهی فر

دکتر امیر الهی فر

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر امیر الهی فر
دکتر مهناز صنیع پی

دکتر مهناز صنیع پی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر مهناز صنیع پی
دکتر محمدعلی دادآفرین

دکتر محمدعلی دادآفرین

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر محمدعلی دادآفرین