دکتر آرش صفری در حیطه فوق تخصص ریه و آسم و آلرژی در شهر کرج به آدرس بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر آرش صفری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر آرش صفری

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریه

آسم و آلرژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۱۴۶۳
۲۶۱ نفر
کرج
کرجبلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

10 صبح لغایت 12 ظهر

3 بعد از ظهر لغایبت 7 عصر

  026-3270****
  0935749****
  کسانی که دکتر آرش صفری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر مظفر مظفری عمومی جناب آقای دکتر مظفر مظفری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  026-3270****
  0935749****