دکتر آرش صفری در حیطه فوق تخصص ریه و آسم و آلرژی در شهر کرج به آدرس بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر آرش صفری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر آرش صفری

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریه

آسم و آلرژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۱۴۶۳
۳۳۶ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
پنج شنبه۲۸ تیر
۳ روز دیگر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۹ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
کرج
کرجبلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

10 صبح لغایت 12 ظهر

3 بعد از ظهر لغایبت 7 عصر

  026-3270****
  0935749****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۳ روز دیگر
  ۲۸ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۸ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۹ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  کسانی که دکتر آرش صفری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر مظفر مظفری عمومی جناب آقای دکتر مظفر مظفری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  026-3270****
  0935749****