تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مغز و اعصاب (نورولوژی) در کرج

دکتر امین ناصری

دکتر امین ناصری

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، دیسک و ستون...
نوبت دهی
دکتر امین ناصری
دکتر رسول نوروزی

دکتر رسول نوروزی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر رسول نوروزی
دکتر آیدین تعلیمی

دکتر آیدین تعلیمی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقراتاز دانشگاه تهران-بورد تخصصی
دکتر آیدین تعلیمی
دکتر زهرا قورچیان

دکتر زهرا قورچیان

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر زهرا قورچیان
دکتر محمد رضا گمرکی

دکتر محمد رضا گمرکی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر محمد رضا گمرکی
دکتر سیما بهروزیان

دکتر سیما بهروزیان

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر سیما بهروزیان
دکتر عسل سپاهی

دکتر عسل سپاهی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر عسل سپاهی
دکتر محمد کمانگر

دکتر محمد کمانگر

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر محمد کمانگر
دکتر محمدرضا رعیت

دکتر محمدرضا رعیت

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
نوبت دهی
دکتر محمدرضا رعیت
دکتر حسین شجاع الدینی اردکانی

دکتر حسین شجاع الدینی اردکانی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
نوبت دهی
دکتر حسین شجاع الدینی اردکانی
دکتر فاطمه صدر

دکتر فاطمه صدر

تخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر فاطمه صدر
دکتر لیلا حشمی

دکتر لیلا حشمی

مغز و اعصاب و ستون فقرات ، دارای بورد...
نوبت دهی
دکتر لیلا حشمی
دکتر الهه محقق منتظری

دکتر الهه محقق منتظری

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات ( نورو...
نوبت دهی
دکتر الهه محقق منتظری
دکتر لاله ایزدی گارماسه

دکتر لاله ایزدی گارماسه

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر لاله ایزدی گارماسه
دکتر زینب یکتا

دکتر زینب یکتا

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر زینب یکتا
دکتر ناهید عباسی خوش سیرت

دکتر ناهید عباسی خوش سیرت

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر ناهید عباسی خوش سیرت
دکتر منا رمضانی قمصری

دکتر منا رمضانی قمصری

متخصص بیماری های مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر منا رمضانی قمصری
دکتر فاطمه یوردخانی

دکتر فاطمه یوردخانی

فلوشیپ صرعمتخصص بیماریهای مغز و اعصاب
دکتر فاطمه یوردخانی
دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی

دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی
دکتر رویا خوش بخت

دکتر رویا خوش بخت

بوردتخصصی مغز و اعصاب وستون فقرات از ...
نوبت دهی
دکتر رویا خوش بخت
دکتر لاله فروتن علیزاده گان

دکتر لاله فروتن علیزاده گان

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر لاله فروتن علیزاده گان
دکتر هادی منتظر لطف الهی

دکتر هادی منتظر لطف الهی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانا...نوار مغز ، نوار گوش ، نوار چشم ، نورو...
دکتر هادی منتظر لطف الهی
دکتر علی راست منش

دکتر علی راست منش

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقراتدارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشک...
دکتر علی راست منش
دکتر آرش متقی

دکتر آرش متقی

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ ستون فقراتعضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر آرش متقی
دکتر علی مازار اتابکی

دکتر علی مازار اتابکی

جراح مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علی مازار اتابکی
دکتر بهنام دانش پژوه

دکتر بهنام دانش پژوه

متخصص جراحی مغز و ستون فقراتعضو انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا،ع...
دکتر بهنام دانش پژوه
دکتر محمدرضا طهرانی

دکتر محمدرضا طهرانی

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
نوبت دهی
دکتر محمدرضا طهرانی
دکتر میرمسعود شریعت

دکتر میرمسعود شریعت

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )بورد تخصصی دانشگاه تهران
دکتر میرمسعود شریعت
دکتر داریوش ایرجی فر

دکتر داریوش ایرجی فر

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر داریوش ایرجی فر
دکتر مهدی باباپورزریاب

دکتر مهدی باباپورزریاب

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر مهدی باباپورزریاب
دکتر ابوالفضل همتی

دکتر ابوالفضل همتی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر ابوالفضل همتی
دکتر همایون شقاقی

دکتر همایون شقاقی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر همایون شقاقی
دکتر محمد عبدلی

دکتر محمد عبدلی

فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس (اماس)متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر محمد عبدلی
دکتر حسین قهرمانی

دکتر حسین قهرمانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر حسین قهرمانی
دکتر محسن فلاح

دکتر محسن فلاح

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر محسن فلاح
دکتر محمود رشیدی

دکتر محمود رشیدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر محمود رشیدی
دکتر بابک منشی

دکتر بابک منشی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر بابک منشی
دکتر علی اکبر حقیقی

دکتر علی اکبر حقیقی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علی اکبر حقیقی
دکتر موسی قاسمیان لنگرودی

دکتر موسی قاسمیان لنگرودی

متخصص جراحی مغز و اعصابمتخصص جراحی عمومی
دکتر موسی قاسمیان لنگرودی
دکتر احمد زرین

دکتر احمد زرین

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر احمد زرین
دکتر حسین اشرفیان

دکتر حسین اشرفیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر حسین اشرفیان
دکتر علیرضا رونق

دکتر علیرضا رونق

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر علیرضا رونق
دکتر محسن خوشنام

دکتر محسن خوشنام

فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر محسن خوشنام
دکتر رضا صمدپور

دکتر رضا صمدپور

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر رضا صمدپور
دکتر شاهرخ آبادیان

دکتر شاهرخ آبادیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر شاهرخ آبادیان
دکتر مسعود رحمت جیرده

دکتر مسعود رحمت جیرده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر مسعود رحمت جیرده
دکتر فتح اله تک روستا

دکتر فتح اله تک روستا

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر فتح اله تک روستا
دکتر سید محمدحسن پاک نژاد

دکتر سید محمدحسن پاک نژاد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سید محمدحسن پاک نژاد
دکتر مهرزاد سهرابی

دکتر مهرزاد سهرابی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مهرزاد سهرابی