دکتر آرش صفری

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریه

آسم و آلرژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۱۴۶۳
۳۳۹ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
کرج
کرجبلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

10 صبح لغایت 12 ظهر

3 بعد از ظهر لغایبت 7 عصر

  026-3270****
  0935749****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  کسانی که دکتر آرش صفری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر مظفر مظفری عمومی جناب آقای دکتر مظفر مظفری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  کرج

  بلوار دانش آموز-جنب بیمارستان قایم-خیابان شهید حیدرخانی-نبش کوچه سیزدهم-ساختمان پارسیان

  026-3270****
  0935749****