دکتر سحر چوب تاشانی در حیطه فوق تخصص بیماریهای ریه ، آسم و آلرژی و در شهر کرج به آدرس میدان سپاه - روبروی اداره مخابرات - برج طاق کسری - طبقه 6 - واحد 602 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سحر چوب تاشانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سحر چوب تاشانی

دکتر سحر چوب تاشانی

فوق تخصص بیماریهای ریه ، آسم و آلرژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۱۳۲۵
۸۱۲ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر سحر چوب تاشانی
کرجمیدان سپاه - روبروی اداره مخابرات - برج طاق کسری - طبقه 6 - واحد 602
  0936726****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  میدان سپاه - روبروی اداره مخابرات - برج طاق کسری - طبقه 6 - واحد 602

  0936726****