تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

فوق تخصص گوارش ، کبد و آندوسکوپی در کرج

دکتر حمید رضا صادقی

دکتر حمید رضا صادقی

فوق تخصص گوارش و تغذیه کودکانمتخصص کودکان و نوزادان
دکتر حمید رضا صادقی
دکتر شهرام عبادی

دکتر شهرام عبادی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسال
نوبت دهی
دکتر شهرام عبادی
دکتر هدی حمید

دکتر هدی حمید

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر هدی حمید
دکتر سمانه صادقی

دکتر سمانه صادقی

متخصص کودکان و نوزادان ، فوق تخصص گوا...
نوبت دهی
دکتر سمانه صادقی
دکتر ندا شایگان

دکتر ندا شایگان

فوق تخصص گوارش وکبد و مجاری صفراوی
نوبت دهی
دکتر ندا شایگان
دکتر محمدتقی صفری

دکتر محمدتقی صفری

فوق تخصص گوارش بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر محمدتقی صفری
دکتر محمد مولوی اردکانی

دکتر محمد مولوی اردکانی

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر محمد مولوی اردکانی
دکتر افشین تقی خانی

دکتر افشین تقی خانی

فوق تخصص گوارش کبد و آندوسکوپی بالغین
نوبت دهی
دکتر افشین تقی خانی
دکتر مهدی حمیدیان

دکتر مهدی حمیدیان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانو متخصص داخلی
دکتر مهدی حمیدیان
دکتر رحمان متانی

دکتر رحمان متانی

فوق تخصص گوارش ،کبد و تغذیه کودکان و ...
نوبت دهی
دکتر رحمان متانی
دکتر حمید محبوبی پور

دکتر حمید محبوبی پور

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر حمید محبوبی پور
دکتر امید بیگلریان

دکتر امید بیگلریان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر امید بیگلریان
دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی

دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی
دکتر پژمان ملاخلیلی

دکتر پژمان ملاخلیلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر پژمان ملاخلیلی
دکتر سید علیرضا کابلی

دکتر سید علیرضا کابلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سید علیرضا کابلی
دکتر مژگان صباغیان

دکتر مژگان صباغیان

فوق تخصص گوارش کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مژگان صباغیان