تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست دکترهای داخلی در کرج

دکتر نسیم نیکنام

دکتر نسیم نیکنام

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نسیم نیکنام
دکتر معصومه زارعی

دکتر معصومه زارعی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر معصومه زارعی
دکتر طاهره اسماعیلی

دکتر طاهره اسماعیلی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر طاهره اسماعیلی
دکتر حمید رضا صادقی

دکتر حمید رضا صادقی

فوق تخصص گوارش و تغذیه کودکانمتخصص کودکان و نوزادان
دکتر حمید رضا صادقی
دکتر آزاده دهقان

دکتر آزاده دهقان

متخصص بیماریهای داخلی دیابت ، فشارخون...
نوبت دهی
دکتر آزاده دهقان
دکتر رقیه قلیچ

دکتر رقیه قلیچ

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغینمتخصص داخلی
دکتر رقیه قلیچ
دکتر آزاده جلال پور

دکتر آزاده جلال پور

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بالغینمتخصص داخلی
دکتر آزاده جلال پور
دکتر هدی حمید

دکتر هدی حمید

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر هدی حمید
دکتر مجید مظفری

دکتر مجید مظفری

فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
دکتر مجید مظفری
دکتر طاهره کرامتی

دکتر طاهره کرامتی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر طاهره کرامتی
دکتر بهاره غفوری پور

دکتر بهاره غفوری پور

فوق تخصص ریه
نوبت دهی
دکتر بهاره غفوری پور
دکتر لیلا امیری

دکتر لیلا امیری

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر لیلا امیری
دکتر علی مظاهری

دکتر علی مظاهری

فوق تخصص غدد کودکان
نوبت دهی
دکتر علی مظاهری
دکتر محسن مولوی اردکانی

دکتر محسن مولوی اردکانی

فوق تخصص قلب و عروق16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ ال...
دکتر محسن مولوی اردکانی
دکتر بهاره جمالی

دکتر بهاره جمالی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر بهاره جمالی
دکتر مهدی عرب پورزرندی

دکتر مهدی عرب پورزرندی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مهدی عرب پورزرندی
دکتر زهرا حلمی

دکتر زهرا حلمی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان (...متخصص کودکان
دکتر زهرا حلمی
دکتر سید علیرضا حسینی

دکتر سید علیرضا حسینی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر سید علیرضا حسینی
دکتر سعید نیکخواه

دکتر سعید نیکخواه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان
نوبت دهی
دکتر سعید نیکخواه
دکتر مریم درهم بخش

دکتر مریم درهم بخش

متخصص داخلی و گوارش
نوبت دهی
دکتر مریم درهم بخش
دکتر ساعد کریمدادی

دکتر ساعد کریمدادی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ساعد کریمدادی
دکتر نغمه فاطمی

دکتر نغمه فاطمی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نغمه فاطمی
دکتر مهدی ساجدی خانیان

دکتر مهدی ساجدی خانیان

فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنمتخصص داخلی
دکتر مهدی ساجدی خانیان
دکتر محمدتقی صفری

دکتر محمدتقی صفری

فوق تخصص گوارش بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر محمدتقی صفری
دکتر محمد مولوی اردکانی

دکتر محمد مولوی اردکانی

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر محمد مولوی اردکانی
دکتر شهرام عبادی

دکتر شهرام عبادی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسال
نوبت دهی
دکتر شهرام عبادی
دکتر ندا شایگان

دکتر ندا شایگان

فوق تخصص گوارش وکبد و مجاری صفراوی
نوبت دهی
دکتر ندا شایگان
دکتر افشین تقی خانی

دکتر افشین تقی خانی

فوق تخصص گوارش کبد و آندوسکوپی بالغین
نوبت دهی
دکتر افشین تقی خانی
دکتر الهام محمدحسینی

دکتر الهام محمدحسینی

فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی تنفسی
نوبت دهی
دکتر الهام محمدحسینی
دکتر حبیب معظمی گودرزی

دکتر حبیب معظمی گودرزی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر حبیب معظمی گودرزی
دکتر خاطره امیری

دکتر خاطره امیری

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر خاطره امیری
دکتر افشین تعلیمی

دکتر افشین تعلیمی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر افشین تعلیمی
دکتر مهدی حمیدیان

دکتر مهدی حمیدیان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانو متخصص داخلی
دکتر مهدی حمیدیان
دکتر مسعود مهدوی

دکتر مسعود مهدوی

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر مسعود مهدوی
دکتر علیرضا محجوب

دکتر علیرضا محجوب

فوق تخصص بیماری های ریه
نوبت دهی
دکتر علیرضا محجوب
دکتر آرش صفری

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریهآسم و آلرژی
دکتر آرش صفری
دکتر محمدمهدی رازبان

دکتر محمدمهدی رازبان

فوق تخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمدمهدی رازبان
دکتر صادق رنجبر کهن

دکتر صادق رنجبر کهن

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر صادق رنجبر کهن
دکتر سحر چوب تاشانی

دکتر سحر چوب تاشانی

فوق تخصص بیماریهای ریه ، آسم و آلرژی
نوبت دهی
دکتر سحر چوب تاشانی
دکتر علی سبحانی فیروزآبادی

دکتر علی سبحانی فیروزآبادی

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر علی سبحانی فیروزآبادی
دکتر شهاب الدین سهرابخانی

دکتر شهاب الدین سهرابخانی

فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین
نوبت دهی
دکتر شهاب الدین سهرابخانی
دکتر گلبرگ مهرپور

دکتر گلبرگ مهرپور

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر گلبرگ مهرپور
دکتر الهام حریری کاشانی

دکتر الهام حریری کاشانی

متخصص داخلی ، غدد ، گوارش
نوبت دهی
دکتر الهام حریری کاشانی
دکتر رحمان متانی

دکتر رحمان متانی

فوق تخصص گوارش ،کبد و تغذیه کودکان و ...
نوبت دهی
دکتر رحمان متانی
دکتر حبیبه تقوی

دکتر حبیبه تقوی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر حبیبه تقوی
دکتر عبدالعلی یوسفی

دکتر عبدالعلی یوسفی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر عبدالعلی یوسفی
دکتر فاطمه برناکی

دکتر فاطمه برناکی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فاطمه برناکی
دکتر سید عباس شاهمرادی

دکتر سید عباس شاهمرادی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سید عباس شاهمرادی
دکتر کیوان ملکی مستشاری

دکتر کیوان ملکی مستشاری

فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر کیوان ملکی مستشاری
دکتر شهاب نوریان

دکتر شهاب نوریان

فوق تخصص غدد و متابولییسم
نوبت دهی
دکتر شهاب نوریان
دکتر سهیلا نصیری

دکتر سهیلا نصیری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر سهیلا نصیری
دکتر ساسان عباسی شرقی

دکتر ساسان عباسی شرقی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (ان...متخصص داخلی
دکتر ساسان عباسی شرقی
دکتر سیروس چوبند مولایی

دکتر سیروس چوبند مولایی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر سیروس چوبند مولایی
دکتر آرزو منوری

دکتر آرزو منوری

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اند...متخصص داخلی
دکتر آرزو منوری
دکتر حمید محبوبی پور

دکتر حمید محبوبی پور

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر حمید محبوبی پور
دکتر احمد سلیم زاده

دکتر احمد سلیم زاده

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر احمد سلیم زاده
دکتر محسن اخیانی

دکتر محسن اخیانی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر محسن اخیانی
دکتر افشین پاشایی

دکتر افشین پاشایی

تخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر افشین پاشایی
دکتر مریم افشار

دکتر مریم افشار

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مریم افشار
دکتر ساسان ضیایی

دکتر ساسان ضیایی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ساسان ضیایی
دکتر محسن پاکزاده ماسوله

دکتر محسن پاکزاده ماسوله

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محسن پاکزاده ماسوله
دکتر مژگان قهرمانی

دکتر مژگان قهرمانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مژگان قهرمانی
دکتر محسن فرهنگی

دکتر محسن فرهنگی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محسن فرهنگی
دکتر حمید جعفری زاده ابرقویی

دکتر حمید جعفری زاده ابرقویی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر حمید جعفری زاده ابرقویی
دکتر سیدمحمد اشتا

دکتر سیدمحمد اشتا

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سیدمحمد اشتا
دکتر حمزه معماریان

دکتر حمزه معماریان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر حمزه معماریان
دکتر زهره سراجی پور

دکتر زهره سراجی پور

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر زهره سراجی پور
دکتر مانی میرفیضی

دکتر مانی میرفیضی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مانی میرفیضی
دکتر غلامحسین علی شیری

دکتر غلامحسین علی شیری

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر غلامحسین علی شیری
دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی

دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی
دکتر نیلوفر قدرتی اسبفروشانی

دکتر نیلوفر قدرتی اسبفروشانی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر نیلوفر قدرتی اسبفروشانی
دکتر فاطمه آقامهدی

دکتر فاطمه آقامهدی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان (اندو...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر فاطمه آقامهدی
دکتر مهدی دهقانی محمد آبادی

دکتر مهدی دهقانی محمد آبادی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر مهدی دهقانی محمد آبادی
دکتر منصوره راشدی

دکتر منصوره راشدی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی )متخصص داخلی
دکتر منصوره راشدی
دکتر پژمان ملاخلیلی

دکتر پژمان ملاخلیلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر پژمان ملاخلیلی
دکتر محمد جلالی

دکتر محمد جلالی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر محمد جلالی
دکتر آپتین معبودی

دکتر آپتین معبودی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر آپتین معبودی
دکتر سید فرشاد سید طاهر

دکتر سید فرشاد سید طاهر

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر سید فرشاد سید طاهر
دکتر الهه دولتشاهی پیروز

دکتر الهه دولتشاهی پیروز

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر الهه دولتشاهی پیروز
دکتر پروین محسنی

دکتر پروین محسنی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر پروین محسنی
دکتر سید علیرضا کابلی

دکتر سید علیرضا کابلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سید علیرضا کابلی
دکتر شهرام حدادی نژاد

دکتر شهرام حدادی نژاد

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اند...متخصص داخلی
دکتر شهرام حدادی نژاد
دکتر مژگان صباغیان

دکتر مژگان صباغیان

فوق تخصص گوارش کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مژگان صباغیان
دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر عبدالرضا نوروزی
دکتر مسعود احمدیان

دکتر مسعود احمدیان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مسعود احمدیان
دکتر امیرعلی نادری

دکتر امیرعلی نادری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر امیرعلی نادری
دکتر نسرین آجیلیان

دکتر نسرین آجیلیان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نسرین آجیلیان
دکتر ابوالقاسم افسر

دکتر ابوالقاسم افسر

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ابوالقاسم افسر
دکتر کیوان طامهی

دکتر کیوان طامهی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر کیوان طامهی
دکتر سیدمحمدتقی میران

دکتر سیدمحمدتقی میران

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سیدمحمدتقی میران
دکتر محمود عندلیب

دکتر محمود عندلیب

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمود عندلیب
دکتر محمد پوردیان

دکتر محمد پوردیان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمد پوردیان