تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دکتر های متخصص ارتوپدی و جراحان ارتوپدی در کرج

دکتر منصور رضائی

دکتر منصور رضائی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر منصور رضائی
دکتر علی شهسواری

دکتر علی شهسواری

ارتوپدی ، جراحی استخوان ومفاصل و ناهنجاریهای مادرزادی / ارتوپد
دکتر علی شهسواری
دکتر روزبه تقوی

دکتر روزبه تقوی

جراح ارتوپد و فلوشیپ جراحی دست-شانه ،...جراحی اعصاب محیطی
دکتر روزبه تقوی
دکتر امید شریفی

دکتر امید شریفی

جراح ارتوپد ، جراحی زانو
نوبت دهی
دکتر امید شریفی
دکتر احمد رمضانپور اصل

دکتر احمد رمضانپور اصل

متخصص ارتوپدی فلوشیپ جراحی زانوجراح استخوان و مفاصل ، آسیب های ورزشی
دکتر احمد رمضانپور اصل
دکتر حسین رحیمیان

دکتر حسین رحیمیان

متخصص ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر حسین رحیمیان
دکتر نریمان لطیفی

دکتر نریمان لطیفی

جراح و متخصص ارتوپدی ، استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر نریمان لطیفی
دکتر ایمان قماشی

دکتر ایمان قماشی

فلوشیپ جراحی زانومتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر ایمان قماشی
دکتر آرمان معینی

دکتر آرمان معینی

متخصص ارتوپدی - جراح استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر آرمان معینی
دکتر سامان قهرمانی

دکتر سامان قهرمانی

جراح ارتوپد
نوبت دهی
دکتر سامان قهرمانی
دکتر آروین نجفی

دکتر آروین نجفی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )
نوبت دهی
دکتر آروین نجفی
دکتر راضیه نبی

دکتر راضیه نبی

ارتوپد و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست و...
نوبت دهی
دکتر راضیه نبی
دکتر منصور نژند

دکتر منصور نژند

متخصص و جراح ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر منصور نژند
دکتر حمید خسروی

دکتر حمید خسروی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر حمید خسروی
دکتر محمدسجاد میرحسینی

دکتر محمدسجاد میرحسینی

جراح و متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر محمدسجاد میرحسینی
دکتر هومن جولایی

دکتر هومن جولایی

جراح و متخصص ارتوپدیجراحی های فوق تخصصی زانو ، شانه و لگن
دکتر هومن جولایی
دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی

دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر محمدجواد دهقانی فیروزآبادی
دکتر علی کربلایی خانی

دکتر علی کربلایی خانی

فلوشیپ جراحی ترمیمی و جراحی دست ، جرا...
نوبت دهی
دکتر علی کربلایی خانی
دکتر محسن دیبامهر (بیگمی)

دکتر محسن دیبامهر (بیگمی)

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محسن دیبامهر (بیگمی)
دکتر فرهاد حمزه زاده

دکتر فرهاد حمزه زاده

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )
نوبت دهی
دکتر فرهاد حمزه زاده
دکتر شهرام اطهری نیا

دکتر شهرام اطهری نیا

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر شهرام اطهری نیا
دکتر افشین ماهیار

دکتر افشین ماهیار

جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر افشین ماهیار
دکتر آرش متقی

دکتر آرش متقی

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ ستون فقراتعضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر آرش متقی
دکتر کیوان جلالی

دکتر کیوان جلالی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر کیوان جلالی
دکتر علیرضا پارسایی صدر

دکتر علیرضا پارسایی صدر

جراح و متخصص ارتوپدی و شکستگیارتروسکوپی زانو و تعویض مفصل از اتریش
دکتر علیرضا پارسایی صدر
دکتر علیرضا تعبدی

دکتر علیرضا تعبدی

فلوشیپ دست و جراحی شانه و آرنجارتوپد- استاد دانشگاه
دکتر علیرضا تعبدی
دکتر سید مهران برقعی

دکتر سید مهران برقعی

جراح و متخصص ارتوپدی ، دارای بورد تخصصی
نوبت دهی
دکتر سید مهران برقعی
دکتر شهرام شکرانه

دکتر شهرام شکرانه

فلوشیپ جراحی هیپ و لگن
نوبت دهی
دکتر شهرام شکرانه
دکتر نیما حسین زاده

دکتر نیما حسین زاده

متخصص ارتوپدی - جراحی استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر نیما حسین زاده
دکتر تیمور فتحی

دکتر تیمور فتحی

ارتوپد دوره تکمیلی جراحی زانو
نوبت دهی
دکتر تیمور فتحی
دکتر کامبیز الهیان فر

دکتر کامبیز الهیان فر

جراح و متخصص ارتوپدیجراحی زانو و آرتروسکوپی
دکتر کامبیز الهیان فر
دکتر علی مصطفوی

دکتر علی مصطفوی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
دکتر علی مصطفوی
دکتر عامر عبادی

دکتر عامر عبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر عامر عبادی
دکتر محسن پورسلان

دکتر محسن پورسلان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محسن پورسلان
دکتر علیرضا مبصری

دکتر علیرضا مبصری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر علیرضا مبصری
دکتر حسام جواهری

دکتر حسام جواهری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حسام جواهری
دکتر سجاد احمدی

دکتر سجاد احمدی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سجاد احمدی
دکتر محمد رضا رضائی فرامانی

دکتر محمد رضا رضائی فرامانی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر محمد رضا رضائی فرامانی
دکتر محمود سقط چیان

دکتر محمود سقط چیان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمود سقط چیان
دکتر سعید معماریان

دکتر سعید معماریان

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر سعید معماریان
دکتر ایرج اجلالی

دکتر ایرج اجلالی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر ایرج اجلالی
دکتر محمد رامهرمزیان

دکتر محمد رامهرمزیان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد رامهرمزیان
دکتر محسن توکلی

دکتر محسن توکلی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محسن توکلی
دکتر عبدالمحمود پیرحسینی

دکتر عبدالمحمود پیرحسینی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر عبدالمحمود پیرحسینی
دکتر مجتبی مهرانی

دکتر مجتبی مهرانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مجتبی مهرانی
دکتر محسن عمادالدین

دکتر محسن عمادالدین

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محسن عمادالدین
دکتر ابوالفضل اگوشی

دکتر ابوالفضل اگوشی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر ابوالفضل اگوشی
دکتر مهدی کریمی آغمیونی

دکتر مهدی کریمی آغمیونی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی کریمی آغمیونی
دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی

دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی
دکتر علی اکبر روحانی

دکتر علی اکبر روحانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر علی اکبر روحانی
دکتر عبدالرضا ملک خیاط

دکتر عبدالرضا ملک خیاط

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر عبدالرضا ملک خیاط
دکتر احد پور ملک

دکتر احد پور ملک

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر احد پور ملک
دکتر فرحناز دانشور

دکتر فرحناز دانشور

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرحناز دانشور