تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دکترهای متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در کرج

دکتر حمیدرضا قشقایی

دکتر حمیدرضا قشقایی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ...
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا قشقایی
دکتر محمودرضا نصیری

دکتر محمودرضا نصیری

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراریمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر محمودرضا نصیری
دکتر محمدرضا یوسفی

دکتر محمدرضا یوسفی

متخصص کلیه و مجاری ادراری ، ارولوژی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا یوسفی
دکتر سید حسن اینانلو

دکتر سید حسن اینانلو

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ان...متخصص ارولوژی
دکتر سید حسن اینانلو
دکتر علی ناصربخت

دکتر علی ناصربخت

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار و تناسلی
نوبت دهی
دکتر علی ناصربخت
دکتر هادی ملکی

دکتر هادی ملکی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اور...
نوبت دهی
دکتر هادی ملکی
دکتر محمد یعقوبی

دکتر محمد یعقوبی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراریفلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی
دکتر محمد یعقوبی
دکتر محمد علی فلاح

دکتر محمد علی فلاح

متخصص ارولوژی ، فلوشیپ پیوند کلیه
نوبت دهی
دکتر محمد علی فلاح
دکتر مظاهر هادی

دکتر مظاهر هادی

فلوشیپ سرطان شناسی مجاری ادراریمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
دکتر مظاهر هادی
دکتر زهرا حلمی

دکتر زهرا حلمی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان (...متخصص کودکان
دکتر زهرا حلمی
دکتر محمد رضا بقایی

دکتر محمد رضا بقایی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
نوبت دهی
دکتر محمد رضا بقایی
دکتر علی پیکانی

دکتر علی پیکانی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر علی پیکانی
دکتر چنگیز زرین دفتر

دکتر چنگیز زرین دفتر

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر چنگیز زرین دفتر
دکتر غلامرضا قبادزاده

دکتر غلامرضا قبادزاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر غلامرضا قبادزاده
دکتر شهاب پیروی

دکتر شهاب پیروی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر شهاب پیروی
دکتر سید محمد علی شفائی تنکابنی

دکتر سید محمد علی شفائی تنکابنی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر سید محمد علی شفائی تنکابنی
دکتر بابک کریمیان

دکتر بابک کریمیان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر بابک کریمیان
دکتر حسین سخی پور

دکتر حسین سخی پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تنا...
نوبت دهی
دکتر حسین سخی پور
دکتر بهرام نوربخش

دکتر بهرام نوربخش

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر بهرام نوربخش
دکتر محمد حسن امیدوار برنا

دکتر محمد حسن امیدوار برنا

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمد حسن امیدوار برنا
دکتر سهیلا نصیری

دکتر سهیلا نصیری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر سهیلا نصیری
دکتر محمد رشید نسب

دکتر محمد رشید نسب

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمد رشید نسب
دکتر منصوره راشدی

دکتر منصوره راشدی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی )متخصص داخلی
دکتر منصوره راشدی
دکتر پروین محسنی

دکتر پروین محسنی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر پروین محسنی
دکتر مجید زینلی

دکتر مجید زینلی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر مجید زینلی
دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مژده نواب
دکتر فرزانه رضوانی

دکتر فرزانه رضوانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر فرزانه رضوانی
دکتر علیرضا سیروس کبیری

دکتر علیرضا سیروس کبیری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر علیرضا سیروس کبیری
دکتر محمد عربزاده بحری

دکتر محمد عربزاده بحری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمد عربزاده بحری
دکتر کیارش عطار

دکتر کیارش عطار

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری اد...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر کیارش عطار
دکتر محمدعلی همتیان

دکتر محمدعلی همتیان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمدعلی همتیان