دکتر رجبعلی جمشیدی

دکتر رجبعلی جمشیدی

متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۵۶۲۲
۵۵ نفر
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
امروز
شنبه۰۸ اردیبهشت
۳ روز دیگر
یکشنبه۰۹ اردیبهشت
۴ روز دیگر
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
۵ روز دیگر
سه شنبه۱۱ اردیبهشت
۶ روز دیگر
مطب ساختمان بهشت
اصفهانخیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - طبقه دوم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

  031-3266****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۹ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۶ روز دیگر
  ۱۱ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب ساختمان بهشت

  خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - طبقه دوم

  031-3266****