دکتر نیما کوشا در حیطه فلوشیپ قرنیه و جراح و متخصص چشم در شهر اصفهان به آدرس اصفهان- خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)- روبروی mri و پارکینگ عمومی - بن بست گلشن(۲۴) -ساختمان دیدآوران-طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نیما کوشا را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نیما کوشا

دکتر نیما کوشا

فلوشیپ قرنیه

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۱۱۳۷۳
۶۶۴ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
دکتر نیما کوشا-جراح و متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه
اصفهاناصفهان- خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)- روبروی mri و پارکینگ عمومی - بن بست گلشن(۲۴) -ساختمان دیدآوران-طبقه دوم

شنبه-یکشنبه _دوشنبه-چهارشنبه از ساعت 15-20لطفا توجه فرمایید تجویز عینک توسط همکاران بینایی سنج(اپتومتریست) مرکز انجام می شود

  0935679****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  کسانی که دکتر نیما کوشا را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر محمد ملک احمدی چشم پزشکی جناب آقای دکتر محمد ملک احمدی
  جناب آقای دکتر محمدرضا محقق مغز و اعصاب جناب آقای دکتر محمدرضا محقق
  سرکار خانم دکتر فرناز دهقان طب فیزیکی و توان بخشی سرکار خانم دکتر فرناز دهقان
  سرکار خانم دکتر مریم علوی راد روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم دکتر مریم علوی راد
  جناب آقای دکتر علیرضا عمادالساداتی روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر علیرضا عمادالساداتی
  اینستاگرام دکتر نیما کوشا

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر نیما کوشا-جراح و متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه

  اصفهان- خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)- روبروی mri و پارکینگ عمومی - بن بست گلشن(۲۴) -ساختمان دیدآوران-طبقه دوم

  0935679****