دکتر فرسیم یزدی در حیطه جراح و متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس چهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرسیم یزدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرسیم یزدی

دکتر فرسیم یزدی

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۳۵۱۲
۱۲۸ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
آدرس و تلفن مطب دکتر فرسیم یزدی
اصفهانچهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

جراحی آب مروارید (فیکو) - لیزیک - تجویز عینک و لنزهای تماسی - معاینه اطفال

شنبه دوشنبه چهارشنبه- ساعت سه تا ششو نیم عصر

یکشنبه و سه شنبه -نه تا دوازده صبح

  031-3132****
  0902215****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  چهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

  031-3132****
  0902215****