دکتر فرسیم یزدی در حیطه جراح و متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس چهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرسیم یزدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرسیم یزدی

دکتر فرسیم یزدی

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۳۵۱۲
۱۵۳ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
چهارشنبه۰۲ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
آدرس و تلفن مطب دکتر فرسیم یزدی
اصفهانچهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

جراحی آب مروارید (فیکو) - لیزیک - تجویز عینک و لنزهای تماسی - معاینه اطفال

شنبه -ساعت سه تا ششو نیم عصردوشنبه چهارشنبه- ساعت دوازده ونیم تا چهارنیم

یکشنبه و سه شنبه -نه تا دوازده صبح

  031-3132****
  0902215****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۹ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۲ خرداد (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۶ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۸ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  چهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

  031-3132****
  0902215****