دکتر ایمان سیدزاده

دکتر ایمان سیدزاده

جراح و متخصص چشم (بورد تخصصی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۳۲۹۶
۳۱۰ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر ایمان سیدزاده
اصفهانخانه اصفهان - خیابان گلخانه - جنب بانک تجارت - ساختمان تیام

شنبه .یکشنبه . دوشنبه . سه شنبه صبح 10 تا 12

چهارشنبه عصر 5تا7

  031-3442****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خانه اصفهان - خیابان گلخانه - جنب بانک تجارت - ساختمان تیام

  031-3442****