دکتر ایمان سیدزاده

دکتر ایمان سیدزاده

جراح و متخصص چشم (بورد تخصصی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۳۲۹۶
۲۹۲ نفر
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر ایمان سیدزاده
اصفهانخانه اصفهان - خیابان گلخانه - جنب بانک تجارت - ساختمان تیام

شنبه .یکشنبه . دوشنبه . سه شنبه صبح 10 تا 12

چهارشنبه عصر 5تا7

  031-3442****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خانه اصفهان - خیابان گلخانه - جنب بانک تجارت - ساختمان تیام

  031-3442****