دکتر مینو افشار در حیطه فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس خ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مینو افشار را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مینو افشار

دکتر مینو افشار

فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۵۶۱۱۷
۱۵۸۸ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
پنج شنبه۱۷ اسفند
۶ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
چهارشنبه۲۳ اسفند
پنج شنبه۲۴ اسفند
توحید
اصفهانخ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار

روزهای زوج از ساعت ۱/۵تا۵

چهارشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت ۶/۵تا۹/۵

  031-3626****
  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۶ روز دیگر
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۴ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  توحید

  خ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار

  031-3626****
  031-3626****