دکتر مینو افشار در حیطه فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مینو افشار را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مینو افشار

دکتر مینو افشار

فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۵۶۱۱۷
۱۳۰۶ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
آدرس و تلفن مطب دکتر مینو افشار
اصفهانخ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار
  031-3626****
  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار

  خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار

  031-3626****
  031-3626****