دکتر امیرهاشم محمدی در حیطه جراح و متخصص بیماریهای چشم و در شهر اصفهان به آدرس خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11
شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰
شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸
WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@
(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)
نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.
(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود) مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر امیرهاشم محمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر امیرهاشم محمدی

دکتر امیرهاشم محمدی

جراح و متخصص بیماریهای چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۲۸۴۴
۱۱۵ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

بینایی سنجی و تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

واتس اپ مطب (WhatsApp) :

۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

اینستاگرام مطب (Instagram) :

dr_amirhashem_mohammadi@

چشم پزشکی
اصفهانخیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت 17:30 لغایت 20

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود.

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  • مطب در روز ۵ اسفند تعطیل می باشد.
0935726****
0919175****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
پس فردا
۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۳ روز دیگر
۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۴ روز دیگر
۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۷ روز دیگر
۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۹ روز دیگر
۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
اینستاگرام دکتر امیرهاشم محمدی

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

چشم پزشکی

خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

چشم پزشکی

خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

0935726****
0919175****