دکتر ریحانه عاقریان

دکتر ریحانه عاقریان

فلوشیپ استرابیسم وچشم پزشکی کودکان واکلوپلاستی

جراح و متخصص چشم کودکان و بزرگسالان

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۱۱۵۵۱
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
اطلاعات تکمیلی

فلوشیپ استرابیسم بزرگسالان و کودکان

عمل جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی پلک بالا و پایین )

انواع جراحی حذف عینک (لیزیک/PRK)

اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه
اصفهانخیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

16 الی ۲۰

  031-3220****
  0913083****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  اینستاگرام دکتر ریحانه عاقریان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه

  خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

  031-3220****
  0913083****