دکتر مینو افشار

دکتر مینو افشار

فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۵۶۱۱۷
۱۳۰۶ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
آدرس و تلفن مطب دکتر مینو افشار
اصفهانخ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار
  031-3626****
  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار

  خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه دو واحد چهار

  031-3626****
  031-3626****