دکتر محمد ملک احمدی در حیطه فلوشیپ شبکیه و جراح و متخصص چشم در شهر اصفهان به آدرس میدان قدس، بیمارستان فیض، درمانگاه چشم پزشکی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمد ملک احمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمد ملک احمدی

دکتر محمد ملک احمدی

فلوشیپ شبکیه

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۰۷۰۳
۸۵۷ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
سه شنبه۲۲ خرداد
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص چشم - فلوشیپ شبکیه

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کلینیک ویژه بیمارستان فیض
اصفهانمیدان قدس، بیمارستان فیض، درمانگاه چشم پزشکی

شنبه و سه شنبه - 13 تا 15

  031-3445****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۲ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  کسانی که دکتر محمد ملک احمدی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر عاطفه مهدیان راد چشم پزشکی سرکار خانم دکتر عاطفه مهدیان راد
  جناب آقای دکتر امیر توکلی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر امیر توکلی
  سرکار خانم دکتر فرانک قدیری روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم دکتر فرانک قدیری
  جناب آقای دکتر محمد ارسطویی چشم پزشکی جناب آقای دکتر محمد ارسطویی
  جناب آقای دکتر امیر ملک احمدی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر امیر ملک احمدی
  سرکار خانم دکتر مریم ایزدی دندان پزشکی سرکار خانم دکتر مریم ایزدی
  جناب آقای دکتر نیما کوشا چشم پزشکی جناب آقای دکتر نیما کوشا
  اینستاگرام دکتر محمد ملک احمدی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک ویژه بیمارستان فیض

  میدان قدس، بیمارستان فیض، درمانگاه چشم پزشکی

  کلینیک ویژه بیمارستان فیض

  میدان قدس، بیمارستان فیض، درمانگاه چشم پزشکی

  031-3445****