دکتر فرسیم یزدی

دکتر فرسیم یزدی

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۳۵۱۲
۱۴۴ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
یکشنبه۲۰ اسفند
۹ روز دیگر
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
آدرس و تلفن مطب دکتر فرسیم یزدی
اصفهانچهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

جراحی آب مروارید (فیکو) - لیزیک - تجویز عینک و لنزهای تماسی - معاینه اطفال

شنبه -ساعت سه تا ششو نیم عصردوشنبه چهارشنبه- ساعت دوازده ونیم تا چهارنیم

یکشنبه و سه شنبه -نه تا دوازده صبح

  031-3132****
  0902215****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۹ روز دیگر
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۱۵

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  چهارباغ بالا - نرسیده به ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه عطاالملک (شماره 22 ) - ساختمان اخرا - طبقه چهارم - واحد 401

  031-3132****
  0902215****