دکتر زهراالسادات ابطحی در حیطه جراح و متخصص چشم ، فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) و در شهر اصفهان به آدرس خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی آژند، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۲۰۹ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر زهراالسادات ابطحی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر زهراالسادات ابطحی

دکتر زهراالسادات ابطحی

جراح و متخصص چشم ، فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم (استرابیسم)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۳۳۹۱۷
سه شنبه۰۴ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۷ روز دیگر
پنج شنبه۱۳ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
آدرس و تلفن مطب دکتر زهراالسادات ابطحی
اصفهانخیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی آژند، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۲۰۹

ساعت ۱۶ تا ۲۰

  031-3224****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۴ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  کسانی که دکتر زهراالسادات ابطحی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سیدعلی سنبلستان چشم پزشکی جناب آقای دکتر سیدعلی سنبلستان
  سرکار خانم دکتر الهه شریفیان چشم پزشکی سرکار خانم دکتر الهه شریفیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی آژند، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۲۰۹

  خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی آژند، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۲۰۹

  031-3224****