دکتر الهه شریفیان در حیطه جراح و متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر الهه شریفیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر الهه شریفیان

دکتر الهه شریفیان

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۸۶۵
۶۹۵ نفر
اطلاعات تکمیلی

شنبه تا چهارشنبه، عصرها ساعت ۱۶ الی ۲۰

معاینه ROP نوزادان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی) در رشته چشم

رتبه اول آزمون شفاهی بورد تخصصی

تاییدیه معاینات ROP نوزادان نارس از بیمارستان فارابی دانشگاه تهران

ویزیت بزرگسالان و اطفال
اصفهانمیدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

معاینه ROP نوزادان فقط روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 18

  0990185****
  031-3621****
  معاینه ROP نوزادان نارس
  اصفهانمیدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

  معاینه ROP نوزادان فقط روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 17

   031-3621****
   0990185****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   ویزیت بزرگسالان و اطفال
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   معاینه ROP نوزادان نارس
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   کسانی که دکتر الهه شریفیان را پیشنهاد میکنند:
   سرکار خانم دکتر الهام هاشمی غدد، رشد و متابولیسم سرکار خانم دکتر الهام هاشمی
   جناب آقای دکتر امیرمحمد آرمانیان کودکان و نوزادان ( اطفال ) جناب آقای دکتر امیرمحمد آرمانیان
   سرکار خانم دکتر مریم تقاعدی چشم پزشکی سرکار خانم دکتر مریم تقاعدی
   سرکار خانم دکتر عاطفه شریفیان عمومی سرکار خانم دکتر عاطفه شریفیان
   اینستاگرام دکتر الهه شریفیان

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   ویزیت بزرگسالان و اطفال

   میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   معاینه ROP نوزادان نارس

   میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   ویزیت بزرگسالان و اطفال

   میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   0990185****
   031-3621****
   معاینه ROP نوزادان نارس

   میدان آزادی - خیابان دانشگاه - روبروی درب شمالی دانشگاه - کوچه ۱۱، مجتمع پردیس۲ - واحد ۲۵۵

   031-3621****
   0990185****