دکتر سید علی موسوی زاده در حیطه جراح و متخصص چشم و لیزیک و افتادگی پلک در شهر اصفهان به آدرس ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سید علی موسوی زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سید علی موسوی زاده

دکتر سید علی موسوی زاده

جراح و متخصص چشم

لیزیک و افتادگی پلک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۰۵۲۸
۲۳۳ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
اطلاعات تکمیلی

بلفاروپلاستی و رفع افتادگی و پلک با بهترین متد دنیا.

لیزیک و حذف دائمی عینک

اصفهان ملک شهر
اصفهانابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۲۰

  0900132****
  031-3440****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  کسانی که دکتر سید علی موسوی زاده را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر عبدالمهدی ساروی داخلی جناب آقای دکتر عبدالمهدی ساروی
  اینستاگرام دکتر سید علی موسوی زاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان ملک شهر

  ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

  اصفهان ملک شهر

  ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

  0900132****
  031-3440****