دکتر ریحانه عاقریان در حیطه فلوشیپ استرابیسم وچشم پزشکی کودکان واکلوپلاستی و جراح و متخصص چشم کودکان و بزرگسالان در شهر اصفهان به آدرس خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ریحانه عاقریان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ریحانه عاقریان

دکتر ریحانه عاقریان

فلوشیپ استرابیسم وچشم پزشکی کودکان واکلوپلاستی

جراح و متخصص چشم کودکان و بزرگسالان

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۱۱۵۵۱
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
امروز
شنبه۰۸ اردیبهشت
۳ روز دیگر
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
۵ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۷ اردیبهشت
چهارشنبه۱۹ اردیبهشت
شنبه۲۲ اردیبهشت
دوشنبه۲۴ اردیبهشت
چهارشنبه۲۶ اردیبهشت
شنبه۲۹ اردیبهشت
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
چهارشنبه۰۲ خرداد
شنبه۰۵ خرداد
دوشنبه۰۷ خرداد
چهارشنبه۰۹ خرداد
شنبه۱۲ خرداد
چهارشنبه۱۶ خرداد
اطلاعات تکمیلی

فلوشیپ استرابیسم بزرگسالان و کودکان

عمل جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی پلک بالا و پایین )

انواع جراحی حذف عینک (لیزیک/PRK)

اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه
اصفهانخیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

16 الی ۲۰

  031-3220****
  0913083****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۷ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۹ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲۲ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲۴ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲۶ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲۹ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳۱ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۶ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  اینستاگرام دکتر ریحانه عاقریان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه

  خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

  اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه

  خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

  031-3220****
  0913083****