دکتر فاطمه خطاوی در حیطه جراح و متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس فلوشیپ بین المللی قرنیه ICO Fellowship
دوشنبه و چهارشنه ساعت 10 الی 13
اتوبان شهید آقابابائی، شهرک سلامت،فازیک،طبقه سوم،کلینیک چشم آفتاب مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فاطمه خطاوی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فاطمه خطاوی

دکتر فاطمه خطاوی

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۶۷۰۴۸
۱۰۲ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص چشم

دارای مدرک فلوشیپ بین المللی قرنیه

ICO Fellowship

دانش آموخته دانشگاه های علوم پزشکی تهران و اصفهان

جراحی های لیزیک،PRK، فمتو و اسمایل، آب مروارید و جراحی زیبایی پلک

مطب شهرک سلامت ، لیزیک، PRK، SMILE
اصفهانفلوشیپ بین المللی قرنیه ICO Fellowship

دوشنبه و چهارشنه ساعت 10 الی 13

اتوبان شهید آقابابائی، شهرک سلامت،فازیک،طبقه سوم،کلینیک چشم آفتاب

ثبت نوبت به معنای حضور شما در ساعت مقرر در محل مطب/کلینیک و نه لزوما ویزیت در همان ساعت می باشد.

این نوبت جهت بررسی قبل از عمل می باشد و تکمیل معاینات بینایی سنجی توسط اپتومتریست و تصویربرداری توپوگرافیک بصورت جداگانه انجام خواهد شد.

  031-3554****
  031-3554****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۳ الی ۱۴
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۸:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰
  کسانی که دکتر فاطمه خطاوی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر غزاله کشوادی عفونی سرکار خانم دکتر غزاله کشوادی
  سرکار خانم دکتر المیرا هاشمی اصل زنان و زایمان سرکار خانم دکتر المیرا هاشمی اصل
  اینستاگرام دکتر فاطمه خطاوی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شهرک سلامت ، لیزیک، PRK، SMILE

  فلوشیپ بین المللی قرنیه ICO Fellowship

  دوشنبه و چهارشنه ساعت 10 الی 13

  اتوبان شهید آقابابائی، شهرک سلامت،فازیک،طبقه سوم،کلینیک چشم آفتاب

  مطب شهرک سلامت ، لیزیک، PRK، SMILE

  فلوشیپ بین المللی قرنیه ICO Fellowship

  دوشنبه و چهارشنه ساعت 10 الی 13

  اتوبان شهید آقابابائی، شهرک سلامت،فازیک،طبقه سوم،کلینیک چشم آفتاب

  031-3554****
  031-3554****