دکتر محمد مولوی اردکانی در حیطه فوق تخصص گوارش و کبد و در شهر کرج به آدرس خیابان طالقانی جنوبی ، نرسیده به میدان هفت تیر ، ساختمان سبز

آدرس سایت جهت نوبت دهی آندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی :
Doctormolavi.com مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمد مولوی اردکانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمد مولوی اردکانی

دکتر محمد مولوی اردکانی

فوق تخصص گوارش و کبد

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۳۲۶۰۸
۱۸۰۱ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دکتر محمد مولوی فارغ التحصیل پزشکی عمومی، تخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد از دانشگاه تهران

۱۰ سال سابقه هیئت علمی و ۲۰ سال فعالیت در زمینه بیماری های های گوارشی و کبدی

اولین فوق تخصص گوارش و کبد در استان البرز

عضو انجمن گوارش ایران و آمریکا

وبسایت رسمی:

www.doctormolavi.com

دکتر محمد مولوی اردکانی
کرجخیابان طالقانی جنوبی ، نرسیده به میدان هفت تیر ، ساختمان سبزآدرس سایت جهت نوبت دهی آندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی :

Doctormolavi.com
  026-3271****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۸ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر محمد مولوی اردکانی

  خیابان طالقانی جنوبی ، نرسیده به میدان هفت تیر ، ساختمان سبز  آدرس سایت جهت نوبت دهی آندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی :

  Doctormolavi.com

  026-3271****