تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست متخصص و فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی در اصفهان

دکتر مجید کیوانفر

دکتر مجید کیوانفر

فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مجید کیوانفر
دکتر سمیه صادقی

دکتر سمیه صادقی

فوق تخصص ریه ،آسم،آلرژی
نوبت دهی
دکتر سمیه صادقی
دکتر جلال ترکان

دکتر جلال ترکان

فوق تخصص ریه ، متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر جلال ترکان
دکتر محسن رییسی

دکتر محسن رییسی

فوق تخصص ریه کودکان ، کرونا
نوبت دهی
دکتر محسن رییسی
دکتر عباس رضایی

دکتر عباس رضایی

فوق تخصص ریه ، آسم و آلرژیمتخصص داخلی
دکتر عباس رضایی
دکتر حمید روحی بروجنی

دکتر حمید روحی بروجنی

فوق تخصص ریه و مراقبت ویژه تنفسی و مت...
نوبت دهی
دکتر حمید روحی بروجنی
دکتر جعفر اصلانی

دکتر جعفر اصلانی

فوق تخصص بیماری های ریه،آسم،آلژی
نوبت دهی
دکتر جعفر اصلانی
دکتر رامین سامی

دکتر رامین سامی

فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی و ICU
نوبت دهی
دکتر رامین سامی
دکتر فروغ سلطانی نژاد

دکتر فروغ سلطانی نژاد

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر فروغ سلطانی نژاد
دکتر محمد امامی اردستانی

دکتر محمد امامی اردستانی

فوق تخصص ریه بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر محمد امامی اردستانی
دکتر بابک امرا

دکتر بابک امرا

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر بابک امرا
دکتر اسداله اسدیان

دکتر اسداله اسدیان

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر اسداله اسدیان
دکتر فرزین غیاثی

دکتر فرزین غیاثی

فوق تخصص ریهفلوشیپ مراقبتهای ویژه (آی سی یو)
دکتر فرزین غیاثی
دکتر محمد گلشن

دکتر محمد گلشن

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر محمد گلشن
دکتر منصور شهپریان پور

دکتر منصور شهپریان پور

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر منصور شهپریان پور
دکتر علی میر علائی

دکتر علی میر علائی

متخصص ریه
نوبت دهی
دکتر علی میر علائی