تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مطب‌های روانپزشکی و روان‌شناسی در اصفهان

دکتر مهین ربیعی

دکتر مهین ربیعی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهین ربیعی
دکتر آزیتا مکارمی

دکتر آزیتا مکارمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکسکستراپی . وسواس . دوقطبی . افسردگی
دکتر آزیتا مکارمی
دکتر امیر کشاورز

دکتر امیر کشاورز

متخصص روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هی...
دکتر امیر کشاورز
دکتر سید ذبیح اله عابدی

دکتر سید ذبیح اله عابدی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک ( زوج د...
نوبت دهی
دکتر سید ذبیح اله عابدی
دکتر علی مولائی

دکتر علی مولائی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر علی مولائی
دکتر سمیرا هادی

دکتر سمیرا هادی

متخصص روانشناسی و مشاورهروانکاوی، خودشناسی و خودتحلیلی، روان ...
دکتر سمیرا هادی
دکتر مهشید طباطباییان

دکتر مهشید طباطباییان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهشید طباطباییان
دکتر زهرا یوسفیان

دکتر زهرا یوسفیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر زهرا یوسفیان
دکتر فاطمه جبلی

دکتر فاطمه جبلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فاطمه جبلی
دکتر فریدون یدالله مقدم

دکتر فریدون یدالله مقدم

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکتوحید میانی - جنب داروخانه دی - ساختم...
دکتر فریدون یدالله مقدم
دکتر حسن خوش اخلاق

دکتر حسن خوش اخلاق

متخصص روانشناسی و مشاوره خانوادهدرمان غیردارویی افسردگی، وسواس، مشاور...
دکتر حسن خوش اخلاق
دکتر الهام نصر اصفهانی

دکتر الهام نصر اصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر الهام نصر اصفهانی
مرکز مشاوره و روانشناسی توحید

مرکز مشاوره و روانشناسی توحید

دکتر امیر کشاورز - دکترای روان شناسی ...مشاوره خانواده ، روانپزشکی ، کودک ، ف...
مرکز مشاوره و روانشناسی توحید
دکتر جلال هاشمی

دکتر جلال هاشمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر جلال هاشمی
دکتر نغمه خدامی

دکتر نغمه خدامی

دکترای روانشناسی
نوبت دهی
دکتر نغمه خدامی
دکتر اکرم دهقانی

دکتر اکرم دهقانی

روانشناس و مشاورافسردگی ، وسواس ، خانواده ، کودک
دکتر اکرم دهقانی
دکتر مطهره میردامادی

دکتر مطهره میردامادی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکروان درمانگر تحلیلی
دکتر مطهره میردامادی
دکتر محمد اسحاقیان

دکتر محمد اسحاقیان

بورد تخصصی اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر محمد اسحاقیان
فرشته کاظمی

فرشته کاظمی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 فرشته کاظمی
دکتر هادی صیدگر

دکتر هادی صیدگر

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر هادی صیدگر
مصطفی محمودی قهساره

مصطفی محمودی قهساره

روانشناس و مشاورروانکاوی ، روانپویشی ، خانواده و ازدواج
 مصطفی محمودی قهساره
دکتر آصفه مژده

دکتر آصفه مژده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر آصفه مژده
دکتر مریم طباطبائیان

دکتر مریم طباطبائیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مریم طباطبائیان
دکتر اعظم صالحی

دکتر اعظم صالحی

مشاوره ازدواج، پیش از ازدواج و سکستراپی
نوبت دهی
دکتر اعظم صالحی
دکتر آزاده مشایخی

دکتر آزاده مشایخی

متخصص اعصاب و روان ، فلوشیپ سایکوسوما...
نوبت دهی
دکتر آزاده مشایخی
ریحانه معینی فر

ریحانه معینی فر

روان شناس و مشاورروان شناس کودک و نوجوان
 ریحانه معینی فر
دکتر افسانه کرباسی

دکتر افسانه کرباسی

فوق تخصص روانپزشک کودک ونوجوان متخصص ...
نوبت دهی
دکتر افسانه کرباسی
دکتر مریم علوی راد

دکتر مریم علوی راد

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکبورد تخصصی روانپزشکی
دکتر مریم علوی راد
دکتر علیرضا عمادالساداتی

دکتر علیرضا عمادالساداتی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و روان ...
نوبت دهی
دکتر علیرضا عمادالساداتی
دکتر محمد سلطانی زاده

دکتر محمد سلطانی زاده

دکترای روانشناسی
نوبت دهی
دکتر محمد سلطانی زاده
دکتر مریم بهاری زاده

دکتر مریم بهاری زاده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مریم بهاری زاده
دکتر محمدرضا پیرزاده

دکتر محمدرضا پیرزاده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر محمدرضا پیرزاده
دکتر نادره سعادتی

دکتر نادره سعادتی

روانشناس متخصص مشاوره خانواده ، ازدوا...
نوبت دهی
دکتر نادره سعادتی
دکتر سمانه مختاری

دکتر سمانه مختاری

روانشناس - متخصص مشاور خانواده
نوبت دهی
دکتر سمانه مختاری
دکتر نرگس عطاران

دکتر نرگس عطاران

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر نرگس عطاران
دکتر شیما شریفی

دکتر شیما شریفی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر شیما شریفی
دکتر فرناز نصراصفهانی

دکتر فرناز نصراصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فرناز نصراصفهانی
دکتر نوشین پرورش

دکتر نوشین پرورش

روانپزشک - روانپزشک کودک و نوجوان
نوبت دهی
دکتر نوشین پرورش
دکتر احسان سالمی

دکتر احسان سالمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر احسان سالمی
دکتر حسن پالاهنگ

دکتر حسن پالاهنگ

متخصص روانشناسی بالینی
نوبت دهی
دکتر حسن پالاهنگ
حمیده محمدی

حمیده محمدی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 حمیده محمدی
دکتر ریحانه خدادادی

دکتر ریحانه خدادادی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ریحانه خدادادی
دکتر فرزانه کرمی

دکتر فرزانه کرمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکروان درمانگر
دکتر فرزانه کرمی
دکتر کوروش هدایتی

دکتر کوروش هدایتی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر کوروش هدایتی
دکتر کورش شیرانی

دکتر کورش شیرانی

متخصص روانپزشکی - اعصاب و روان
نوبت دهی
دکتر کورش شیرانی
دکتر فرزانه مومنی

دکتر فرزانه مومنی

متخصص روانشناسی و مشاوره کودک
نوبت دهی
دکتر فرزانه مومنی
دکتر سیروس صادقی بروجنی

دکتر سیروس صادقی بروجنی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر سیروس صادقی بروجنی
دکتر رسول قفقازی

دکتر رسول قفقازی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر رسول قفقازی
دکتر زهرا صانعیان

دکتر زهرا صانعیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر زهرا صانعیان
دکتر مرجان رحیمی

دکتر مرجان رحیمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مرجان رحیمی
دکتر شقایق کهریزی

دکتر شقایق کهریزی

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر شقایق کهریزی
مرکز مشاوره راستی

مرکز مشاوره راستی

دکتری روانشناسی
نوبت دهی
مرکز مشاوره راستی
دکتر علی فرخزادیان

دکتر علی فرخزادیان

روانشناس و مشاور خانواده
نوبت دهی
دکتر علی فرخزادیان
دکتر اعظم اعرابی

دکتر اعظم اعرابی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
دکتر اعظم اعرابی
دکتر آرمیتا نوئین

دکتر آرمیتا نوئین

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر آرمیتا نوئین
عفت محمودی

عفت محمودی

روانشناس و مشاورمشاوره تخصصی زوج درمانی ، فردی
 عفت محمودی
دکتر شهرزاد عقیلی

دکتر شهرزاد عقیلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر شهرزاد عقیلی
دکتر ولی اله نصراصفهانی

دکتر ولی اله نصراصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ولی اله نصراصفهانی
دکتر فاطمه عسکری

دکتر فاطمه عسکری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فاطمه عسکری
دکتر مهناز رفیع زاده

دکتر مهناز رفیع زاده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهناز رفیع زاده
دکتر مژگان امانتکار

دکتر مژگان امانتکار

روانپزشک - متخصص اعصاب و روان
نوبت دهی
دکتر مژگان امانتکار
دکتر عباس عطاری

دکتر عباس عطاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر عباس عطاری
دکتر سیده زهرا میرلوحی

دکتر سیده زهرا میرلوحی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر سیده زهرا میرلوحی
دکتر حمیدرضا روح افزا

دکتر حمیدرضا روح افزا

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا روح افزا
دکتر ایرج گودرزی

دکتر ایرج گودرزی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ایرج گودرزی
دکتر علیرضا قادری

دکتر علیرضا قادری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر علیرضا قادری
دکتر زهرا بت شکن

دکتر زهرا بت شکن

دکترای تخصصی رواشناسی ، مشاوره فردی ک...افسردگی، اضطراب، وسواس،دوقطبی ازدواج ...
دکتر زهرا بت شکن
دکتر زهرا قاسمی

دکتر زهرا قاسمی

روان شناس و مشاور
نوبت دهی
دکتر زهرا قاسمی
مرکز مشاوره پیمان نو

مرکز مشاوره پیمان نو

دکتر خیرالنسا نادری - روانشناس
نوبت دهی
مرکز مشاوره پیمان نو
دکتر فرزانه منجزی

دکتر فرزانه منجزی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
دکتر فرزانه منجزی
دکتر امیر میرزایی

دکتر امیر میرزایی

مشاور و متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر امیر میرزایی
دکتر آذین گازر

دکتر آذین گازر

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر آذین گازر
کلینیک مشاوره و روانشناسی نیک آوین

کلینیک مشاوره و روانشناسی نیک آوین

دکتر محمد سلطانی زاده - روان شناس و م...
نوبت دهی
کلینیک مشاوره و روانشناسی نیک آوین
دکتر محمد وطن خواه

دکتر محمد وطن خواه

مشاور و متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر محمد وطن خواه
مرکز مشاوره مسیر رشد

مرکز مشاوره مسیر رشد

دکتر اکرم دهقانی - روان شناس و مشاورتخصصی ترین مرکز روانشناسی و مشاوره با...
مرکز مشاوره مسیر رشد
حسنیه سجادی

حسنیه سجادی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 حسنیه سجادی
فلور طهماسبی زاده

فلور طهماسبی زاده

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 فلور طهماسبی زاده
زهره خضری

زهره خضری

روانشناس و مشاوررواندرمانگر فرد و خانواده
 زهره خضری
حسین حسین پور

حسین حسین پور

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 حسین حسین پور
کوثر اشرفی

کوثر اشرفی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 کوثر اشرفی
الناز سجادی

الناز سجادی

روانشناس و مشاورمشاوره پیش از ازدواج . فردی . اختلالا...
 الناز سجادی
سید احسان کاظمینی

سید احسان کاظمینی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 سید احسان کاظمینی
قاسم لطیفی

قاسم لطیفی

روانشناس بالینی و مشاور
نوبت دهی
 قاسم لطیفی
منیر فرزادفر

منیر فرزادفر

روانشناس و مشاوره خانواده
نوبت دهی
 منیر فرزادفر
سیده نگار برکت

سیده نگار برکت

روانشناس و مشاوررواندرمانی
 سیده نگار برکت
مهناز قطره سامانی

مهناز قطره سامانی

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 مهناز قطره سامانی
غلامرضا بردبار

غلامرضا بردبار

روانشناس و روان درمانگر
نوبت دهی
 غلامرضا بردبار
مرکز مشاوره و روانشناسی مشتاق

مرکز مشاوره و روانشناسی مشتاق

اعظم رنجبر ، روانشناس و مشاور( ازدواج ، طلاق و شکست عاطفی )
مرکز مشاوره و روانشناسی مشتاق
مرکز مشاوره فصل نو

مرکز مشاوره فصل نو

ریحانه تجدد ، روانشناس بالینی
نوبت دهی
مرکز مشاوره فصل نو
مرکز مشاوره و روانشناسی موفقیت

مرکز مشاوره و روانشناسی موفقیت

فرزانه سادات عمرانی
نوبت دهی
مرکز مشاوره و روانشناسی موفقیت
دکتر ندا انتظاری

دکتر ندا انتظاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ندا انتظاری
فرحناز رحمت اللهی

فرحناز رحمت اللهی

روانشناس و مشاورزوج درمانگر. مشاور خانواده
 فرحناز رحمت اللهی
دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال
نوبت دهی
دکتر سید محمدرضا صدرعاملی
دکتر محمد سعادت

دکتر محمد سعادت

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر محمد سعادت
دکتر الهام شیرزادی

دکتر الهام شیرزادی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکبورد تخصصی روانپزشکی
دکتر الهام شیرزادی
دکتر محمد والی پور

دکتر محمد والی پور

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکبورد تخصصی روانپزشکی
دکتر محمد والی پور
مرکز مشاوره خورشید

مرکز مشاوره خورشید

وحید سلطانیان - روانشناس و مشاور
نوبت دهی
مرکز مشاوره خورشید
دکتر بهراد زادافشار

دکتر بهراد زادافشار

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر بهراد زادافشار
دکتر رعنا برومند

دکتر رعنا برومند

متخصص روانشناسی بالینی
نوبت دهی
دکتر رعنا برومند
حامد جعفری

حامد جعفری

روانشناسطرحواره درمانگر و مدرس دوره های تخصصی...
 حامد جعفری