تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مطب‌های روانپزشکی و روان‌شناسی در اصفهان

دکتر امیر کشاورز

دکتر امیر کشاورز

متخصص روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هی...
دکتر امیر کشاورز
دکتر شهرزاد عقیلی

دکتر شهرزاد عقیلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکروانکاو و رواندرمانگر
دکتر شهرزاد عقیلی
دکتر مهین ربیعی

دکتر مهین ربیعی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهین ربیعی
دکتر علی مولائی

دکتر علی مولائی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر علی مولائی
دکتر سمیرا هادی

دکتر سمیرا هادی

متخصص روانشناسی و مشاورهروانکاوی، خودشناسی و خودتحلیلی، روان ...
دکتر سمیرا هادی
دکتر حسن خوش اخلاق

دکتر حسن خوش اخلاق

متخصص روانشناسی و مشاوره خانوادهدرمان غیردارویی افسردگی، وسواس، مشاور...
دکتر حسن خوش اخلاق
دکتر آزیتا مکارمی

دکتر آزیتا مکارمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکسکستراپی . وسواس . دوقطبی . افسردگی
دکتر آزیتا مکارمی
دکتر فریدون یدالله مقدم

دکتر فریدون یدالله مقدم

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکتوحید میانی - جنب داروخانه دی - ساختم...
دکتر فریدون یدالله مقدم
دکتر زهرا یوسفیان

دکتر زهرا یوسفیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر زهرا یوسفیان
دکتر سید ذبیح اله عابدی

دکتر سید ذبیح اله عابدی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکزوج درمانگر
دکتر سید ذبیح اله عابدی
دکتر فاطمه جبلی

دکتر فاطمه جبلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فاطمه جبلی
دکتر الهام نصر اصفهانی

دکتر الهام نصر اصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر الهام نصر اصفهانی
دکتر فرزانه مومنی

دکتر فرزانه مومنی

متخصص روانشناسی و مشاوره کودک
نوبت دهی
دکتر فرزانه مومنی
دکتر جلال هاشمی

دکتر جلال هاشمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر جلال هاشمی
دکتر اکرم دهقانی

دکتر اکرم دهقانی

روانشناس و مشاورافسردگی ، وسواس ، خانواده ، کودک
دکتر اکرم دهقانی
دکتر محمد اسحاقیان

دکتر محمد اسحاقیان

بورد تخصصی اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر محمد اسحاقیان
فرشته کاظمی

فرشته کاظمی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 فرشته کاظمی
مصطفی محمودی قهساره

مصطفی محمودی قهساره

روانشناس و مشاورروانکاوی ، روانپویشی ، خانواده و ازدواج
 مصطفی محمودی قهساره
دکتر افسانه کرباسی

دکتر افسانه کرباسی

فوق تخصص روانپزشک کودک ونوجوان متخصص ...
نوبت دهی
دکتر افسانه کرباسی
دکتر هادی صیدگر

دکتر هادی صیدگر

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر هادی صیدگر
دکتر مریم طباطبائیان

دکتر مریم طباطبائیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مریم طباطبائیان
دکتر آصفه مژده

دکتر آصفه مژده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر آصفه مژده
دلارام ظفرقندی

دلارام ظفرقندی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 دلارام ظفرقندی
دکتر نوشین پرورش

دکتر نوشین پرورش

روانپزشک - روانپزشک کودک و نوجوان
نوبت دهی
دکتر نوشین پرورش
ریحانه معینی فر

ریحانه معینی فر

روان شناس و مشاورروان شناس کودک و نوجوان
 ریحانه معینی فر
دکتر مهشید طباطباییان

دکتر مهشید طباطباییان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهشید طباطباییان
دکتر شهریار موذنی

دکتر شهریار موذنی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر شهریار موذنی
دکتر مطهره میردامادی

دکتر مطهره میردامادی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکروان درمانگر تحلیلی
دکتر مطهره میردامادی
دکتر آرمیتا نوئین

دکتر آرمیتا نوئین

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر آرمیتا نوئین
ملیحه احمدی بنی

ملیحه احمدی بنی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 ملیحه احمدی بنی
مهدی شیروی

مهدی شیروی

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 مهدی شیروی
دکتر آزاده مشایخی

دکتر آزاده مشایخی

متخصص اعصاب و روان ، فلوشیپ سایکوسوما...
نوبت دهی
دکتر آزاده مشایخی
دکتر سیروس صادقی بروجنی

دکتر سیروس صادقی بروجنی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر سیروس صادقی بروجنی
دکتر مریم علوی راد

دکتر مریم علوی راد

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکبورد تخصصی روانپزشکی
دکتر مریم علوی راد
دکتر علیرضا عمادالساداتی

دکتر علیرضا عمادالساداتی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و روان ...
نوبت دهی
دکتر علیرضا عمادالساداتی
دکتر حمیدرضا روح افزا

دکتر حمیدرضا روح افزا

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا روح افزا
دکتر مهناز رفیع زاده

دکتر مهناز رفیع زاده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهناز رفیع زاده
دکتر شیما شریفی

دکتر شیما شریفی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر شیما شریفی
دکتر رسول قفقازی

دکتر رسول قفقازی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر رسول قفقازی
دکتر سیده زهرا میرلوحی

دکتر سیده زهرا میرلوحی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر سیده زهرا میرلوحی
دکتر آذین گازر

دکتر آذین گازر

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر آذین گازر
فرحناز رحمت اللهی

فرحناز رحمت اللهی

روانشناس و مشاورزوج درمانگر. مشاور خانواده
 فرحناز رحمت اللهی
دکتر اعظم اعرابی

دکتر اعظم اعرابی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
دکتر اعظم اعرابی
دکتر نرگس عطاران

دکتر نرگس عطاران

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر نرگس عطاران
دکتر مریم بهاری زاده

دکتر مریم بهاری زاده

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مریم بهاری زاده
دکتر شقایق کهریزی

دکتر شقایق کهریزی

متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر شقایق کهریزی
دکتر فاطمه عسکری

دکتر فاطمه عسکری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فاطمه عسکری
دکتر احسان سالمی

دکتر احسان سالمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر احسان سالمی
شقایق بازرگان

شقایق بازرگان

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 شقایق بازرگان
مریم منتظری

مریم منتظری

کاندیدای دکتری تخصصی روان شناسیروان شناس کودک و نوجوان
 مریم منتظری
محبوبه مسلمی فر

محبوبه مسلمی فر

روانشناس و مشاورکودک و نوجوان
 محبوبه مسلمی فر
مهسا امینی

مهسا امینی

مشاور و روانشناس
نوبت دهی
 مهسا امینی
مریم امینی

مریم امینی

روان شناس بالینیدرمانگر و پژوهشگر در حوزه علوم اعصاب ...
 مریم امینی
دکتر ایرج گودرزی

دکتر ایرج گودرزی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ایرج گودرزی
دکتر علیرضا قادری

دکتر علیرضا قادری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر علیرضا قادری
دکتر اعظم صالحی

دکتر اعظم صالحی

مشاوره ازدواج، پیش از ازدواج و سکستراپی
نوبت دهی
دکتر اعظم صالحی
دکتر فرزانه کرمی

دکتر فرزانه کرمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشکروان درمانگر
دکتر فرزانه کرمی
دکتر محمد سلطانی زاده

دکتر محمد سلطانی زاده

دکترای روانشناسی
نوبت دهی
دکتر محمد سلطانی زاده
دکتر فرناز نصراصفهانی

دکتر فرناز نصراصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر فرناز نصراصفهانی
دکتر کوروش هدایتی

دکتر کوروش هدایتی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر کوروش هدایتی
دکتر کورش شیرانی

دکتر کورش شیرانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر کورش شیرانی
دکتر شقایق خسروی فر

دکتر شقایق خسروی فر

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر شقایق خسروی فر
دکتر صدیقه شیروانی بروجنی

دکتر صدیقه شیروانی بروجنی

متخصص مشاوره
نوبت دهی
دکتر صدیقه شیروانی بروجنی
مرکز مشاوره راستی

مرکز مشاوره راستی

دکتری روانشناسی
نوبت دهی
مرکز مشاوره راستی
هدا حسنی

هدا حسنی

روانشناسمتخصص مشاوره در زمینه وسواس، اضطراب و...
 هدا حسنی
عفت محمودی

عفت محمودی

روانشناس و مشاورمشاوره تخصصی زوج درمانی ، فردی
 عفت محمودی
دکتر زهرا صانعیان

دکتر زهرا صانعیان

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر زهرا صانعیان
دکتر مرجان رحیمی

دکتر مرجان رحیمی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مرجان رحیمی
دکتر علی فرخزادیان

دکتر علی فرخزادیان

روانشناس و مشاور خانواده
نوبت دهی
دکتر علی فرخزادیان
دکتر ولی اله نصراصفهانی

دکتر ولی اله نصراصفهانی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ولی اله نصراصفهانی
دکتر مرضیه مشتاقی

دکتر مرضیه مشتاقی

دکترای روان شناسی سلامتروانکاوی ، رواندرمانی اختلالات فردی ،...
دکتر مرضیه مشتاقی
دکتر مریم مردانی ولندانی

دکتر مریم مردانی ولندانی

روانکاو و رواندرمانگر تحلیلی و روان ش...
نوبت دهی
دکتر مریم مردانی ولندانی
دکتر زهرا بت شکن

دکتر زهرا بت شکن

دکترای تخصصی رواشناسی ، مشاوره فردی ک...افسردگی، اضطراب، وسواس،دوقطبی ازدواج ...
دکتر زهرا بت شکن
دکتر زهرا قاسمی

دکتر زهرا قاسمی

روان شناس و مشاور
نوبت دهی
دکتر زهرا قاسمی
مرکز مشاوره پیمان نو

مرکز مشاوره پیمان نو

دکتر خیرالنسا نادری - روانشناس
نوبت دهی
مرکز مشاوره پیمان نو
دکتر امیر میرزایی

دکتر امیر میرزایی

مشاور و متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر امیر میرزایی
مهسا مهره کش

مهسا مهره کش

روانشناس و مشاورروانشناس خانواده و پیش از ازدواج
 مهسا مهره کش
نسترن بنی هاشمی

نسترن بنی هاشمی

روانشناس
نوبت دهی
 نسترن بنی هاشمی
فرزانه لبافی

فرزانه لبافی

روانشناس
نوبت دهی
 فرزانه لبافی
هادی دهقانی

هادی دهقانی

روانشناس
نوبت دهی
 هادی دهقانی
فاطمه طاهری فرد

فاطمه طاهری فرد

روانشناسی بالینی
نوبت دهی
 فاطمه طاهری فرد
مرضیه اسماعیلیان

مرضیه اسماعیلیان

روانشناس بالینی کودک و نوجوان
نوبت دهی
 مرضیه اسماعیلیان
فاطمه فولادی

فاطمه فولادی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 فاطمه فولادی
سعید محمدی

سعید محمدی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 سعید محمدی
محمدعلی مکارم

محمدعلی مکارم

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 محمدعلی مکارم
فلور طهماسبی زاده

فلور طهماسبی زاده

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 فلور طهماسبی زاده
زهره خضری

زهره خضری

روانشناس و مشاوررواندرمانگر فرد و خانواده
 زهره خضری
حسین حسین پور

حسین حسین پور

روانشناس بالینی
نوبت دهی
 حسین حسین پور
بتول تدین چهارسوقی

بتول تدین چهارسوقی

مشاور و روانشناس
نوبت دهی
 بتول تدین چهارسوقی
کوثر اشرفی

کوثر اشرفی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 کوثر اشرفی
الناز سجادی

الناز سجادی

روانشناس و مشاورمشاوره پیش از ازدواج . فردی . اختلالا...
 الناز سجادی
سید احسان کاظمینی

سید احسان کاظمینی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 سید احسان کاظمینی
قاسم لطیفی

قاسم لطیفی

روانشناس بالینی و مشاور
نوبت دهی
 قاسم لطیفی
حمیده محمدی

حمیده محمدی

روانشناس و مشاور
نوبت دهی
 حمیده محمدی
دکتر مژگان امانتکار

دکتر مژگان امانتکار

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر مژگان امانتکار
دکتر عباس عطاری

دکتر عباس عطاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر عباس عطاری
دکتر ندا انتظاری

دکتر ندا انتظاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نوبت دهی
دکتر ندا انتظاری
دکتر نغمه خدامی

دکتر نغمه خدامی

دکترای روانشناسی
نوبت دهی
دکتر نغمه خدامی
دکتر نادره سعادتی

دکتر نادره سعادتی

روانشناس متخصص مشاوره خانواده ، ازدوا...
نوبت دهی
دکتر نادره سعادتی
دکتر محمد وطن خواه

دکتر محمد وطن خواه

مشاور و متخصص روانشناسی
نوبت دهی
دکتر محمد وطن خواه