تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص طب فیزیکی و توان بخشی در در اصفهان

دکتر مریم چترایی

دکتر مریم چترایی

متخصص طب فیزیکی وتوانبخشیدرمان غیرجراحی ستون فقرات ، مفاصل ، ع...
دکتر مریم چترایی
دکتر رقیه قاسمی

دکتر رقیه قاسمی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشیستون فقرات مفاصل - نوار عصب و عضله
دکتر رقیه قاسمی
دکتر مهسا مظاهری

دکتر مهسا مظاهری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر مهسا مظاهری
دکتر محبوبه مشایخی اصل

دکتر محبوبه مشایخی اصل

طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر محبوبه مشایخی اصل
دکتر علی فرخانی

دکتر علی فرخانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیستون فقرات ، مفاصل ، دیسک کمر و گردن
دکتر علی فرخانی
دکتر مریم ملت اردکانی

دکتر مریم ملت اردکانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، نوار عصب...ستون فقرات ، مفاصل و عضلات ، اعصاب
دکتر مریم ملت اردکانی
دکتر جعفر پورقاسمیان

دکتر جعفر پورقاسمیان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر جعفر پورقاسمیان
دکتر فاطمه عباسی

دکتر فاطمه عباسی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر فاطمه عباسی
دکتر ارغوان مختاریان

دکتر ارغوان مختاریان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشینوار عصب و عضله ، دارای بورد تخصصی
دکتر ارغوان مختاریان
دکتر فرناز دهقان

دکتر فرناز دهقان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیستون فقرات ، مفاصل ، نوار عصب و عضله
دکتر فرناز دهقان
دکتر مریم سادات هاشمی جزی

دکتر مریم سادات هاشمی جزی

متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
نوبت دهی
دکتر مریم سادات هاشمی جزی
دکتر سمیرا عشاقی

دکتر سمیرا عشاقی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سمیرا عشاقی
دکتر سیدمحمد معینی طبا

دکتر سیدمحمد معینی طبا

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سیدمحمد معینی طبا
دکتر سلمان فلاح

دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، نوار عصب...
نوبت دهی
دکتر سلمان فلاح
دکتر سپیده سجادیه خواجویی

دکتر سپیده سجادیه خواجویی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سپیده سجادیه خواجویی
دکتر هاجر کریمیان

دکتر هاجر کریمیان

طب فیزیکی و توان بخشی
نوبت دهی
دکتر هاجر کریمیان
دکتر نجمه سالک

دکتر نجمه سالک

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر نجمه سالک
دکتر مهدی احمدی

دکتر مهدی احمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر مهدی احمدی
دکتر میثم احسانی

دکتر میثم احسانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر میثم احسانی
دکتر فائزه مجلسی

دکتر فائزه مجلسی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر فائزه مجلسی
دکتر ستاره روحانی

دکتر ستاره روحانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر ستاره روحانی
دکتر زهره ذبیحی

دکتر زهره ذبیحی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر زهره ذبیحی
دکتر علیرضا مقتدری

دکتر علیرضا مقتدری

فلوشیپ اینترونشنال دردو متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علیرضا مقتدری
دکتر شیوا فخاری

دکتر شیوا فخاری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر شیوا فخاری
دکتر مرضیه کتابی

دکتر مرضیه کتابی

طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر مرضیه کتابی
دکتر مسعود عمادی

دکتر مسعود عمادی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر مسعود عمادی
دکتر سعید خسروی نجف آبادی

دکتر سعید خسروی نجف آبادی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سعید خسروی نجف آبادی
دکتر شهلا حاجی علی عسگر

دکتر شهلا حاجی علی عسگر

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر شهلا حاجی علی عسگر
دکتر بابک وحدت پور

دکتر بابک وحدت پور

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر بابک وحدت پور
دکتر احمدرضا فلاح زاده

دکتر احمدرضا فلاح زاده

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر احمدرضا فلاح زاده
دکتر سهیل ستاری

دکتر سهیل ستاری

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سهیل ستاری
دکتر شهریار میرشمس

دکتر شهریار میرشمس

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر شهریار میرشمس