دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

فوق تخصص ریه و ICU

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۲۳۱۰۹
۶۰ نفر
بیمارستان میلاد
اصفهاناصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

روز های یک شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ لغایت 16

 • مطب در روز ۱۸ اردیبهشت تعطیل می باشد.
031-3513****
کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین
اصفهاناصفهان، خیابان باهنر، خیابان هدایت ، طبقه دوم،مرکز ام اس اصفهان، کلینیک بازتوانی قلب ایران زمین...نوبت حضوری فقط پذیرفته میشود

دوشنبه ها: 11 صبح لغایت 4 بعدازظهر

  031-9162****
  031-9162****
  شهرک سلامت
  اصفهاناصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

  چهارشنبه ها، ۱۵-۱۱

   031-3554****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   بیمارستان میلاد
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

   شهرک سلامت
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

   کسانی که دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه را پیشنهاد میکنند:
   جناب آقای دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   بیمارستان میلاد

   اصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

   031-3513****
   کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین

   اصفهان، خیابان باهنر، خیابان هدایت ، طبقه دوم،مرکز ام اس اصفهان، کلینیک بازتوانی قلب ایران زمین...نوبت حضوری فقط پذیرفته میشود

   031-9162****
   031-9162****
   شهرک سلامت

   اصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

   031-3554****