دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه در حیطه فوق تخصص ریه و ICU و در شهر اصفهان به آدرس اصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

فوق تخصص ریه و ICU

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۲۳۱۰۹
۶۰ نفر
بیمارستان میلاد
اصفهاناصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

روز های یک شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ لغایت 16

 • مطب در روز ۱۸ اردیبهشت تعطیل می باشد.
031-3513****
کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین
اصفهاناصفهان، خیابان باهنر، خیابان هدایت ، طبقه دوم،مرکز ام اس اصفهان، کلینیک بازتوانی قلب ایران زمین...نوبت حضوری فقط پذیرفته میشود

دوشنبه ها: 11 صبح لغایت 4 بعدازظهر

  031-9162****
  031-9162****
  شهرک سلامت
  اصفهاناصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

  چهارشنبه ها، ۱۵-۱۱

   031-3554****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   بیمارستان میلاد
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

   شهرک سلامت
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

   کسانی که دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه را پیشنهاد میکنند:
   جناب آقای دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   بیمارستان میلاد

   اصفهان- سه راه سیمین - خیابان جانبازان- خیابان شهید بخشی زاده- کلینیک بیمارستان میلاد اصفهان

   031-3513****
   کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین

   اصفهان، خیابان باهنر، خیابان هدایت ، طبقه دوم،مرکز ام اس اصفهان، کلینیک بازتوانی قلب ایران زمین...نوبت حضوری فقط پذیرفته میشود

   031-9162****
   031-9162****
   شهرک سلامت

   اصفهان، شهرک سلامت، کلینیک طنین سلامت

   031-3554****