دکتر محمد امامی اردستانی

دکتر محمد امامی اردستانی

فوق تخصص ریه بزرگسالان

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۳۹۶۰۷
۷۷۵ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر محمد امامی اردستانی
اصفهانبزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

وب سایت بیمارستان : https://alzahra.mui.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه ساعت : 3 بعد از ظهر

  031-3620****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر مجید کیوانفر

  دکتر مجید کیوانفر

  فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر مجید کیوانفر
  دکتر جلال ترکان

  دکتر جلال ترکان

  فوق تخصص ریه ، متخصص داخلی
  نوبت دهی
  دکتر جلال ترکان
  دکتر محسن رییسی

  دکتر محسن رییسی

  فوق تخصص ریه کودکان ، کرونا
  نوبت دهی
  دکتر محسن رییسی
  دکتر جعفر اصلانی

  دکتر جعفر اصلانی

  فوق تخصص بیماری های ریه،آسم،آلژی
  نوبت دهی
  دکتر جعفر اصلانی
  دکتر عباس رضایی

  دکتر عباس رضایی

  فوق تخصص ریه ، آسم و آلرژیمتخصص داخلی
  دکتر عباس رضایی
  دکتر فروغ سلطانی نژاد

  دکتر فروغ سلطانی نژاد

  فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
  دکتر فروغ سلطانی نژاد
  دکتر سمیه صادقی

  دکتر سمیه صادقی

  فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی
  نوبت دهی
  دکتر سمیه صادقی
  دکتر رامین سامی

  دکتر رامین سامی

  فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی و ICU
  نوبت دهی
  دکتر رامین سامی
  دکتر حمید روحی بروجنی

  دکتر حمید روحی بروجنی

  فوق تخصص ریه و مراقبت ویژه تنفسی و مت...
  نوبت دهی
  دکتر حمید روحی بروجنی
  دکتر مسعود منصوری

  دکتر مسعود منصوری

  فوق تخصص ریه
  نوبت دهی
  دکتر مسعود منصوری
  دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

  دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

  فوق تخصص ریه و ICU
  نوبت دهی
  دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه
  دکتر افسانه درخشان

  دکتر افسانه درخشان

  فوق تخصص ریه
  نوبت دهی
  دکتر افسانه درخشان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

  وب سایت بیمارستان : https://alzahra.mui.ac.ir

  031-3620****