تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص قلب و عروق در اصفهان

دکتر محمود رضائی

دکتر محمود رضائی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمود رضائی
دکتر سیدمیثم مختاری

دکتر سیدمیثم مختاری

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب، آر...متخصص قلب و عروق
دکتر سیدمیثم مختاری
دکتر حنیفه گنجی

دکتر حنیفه گنجی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر حنیفه گنجی
دکتر مزدک خلیلی بروجنی

دکتر مزدک خلیلی بروجنی

متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ الکتروفیزیو...
نوبت دهی
دکتر مزدک خلیلی بروجنی
دکتر امیرحسین ازهری

دکتر امیرحسین ازهری

فلوشیپ آریتمی قلب و پیس میکر ، متخصص ...
نوبت دهی
دکتر امیرحسین ازهری
دکتر مهرداد طاهریون

دکتر مهرداد طاهریون

فلوشیپ آنژیوپلاستی واریس - متخصص قلب ...
نوبت دهی
دکتر مهرداد طاهریون
دکتر جواد شهابی

دکتر جواد شهابی

متخصص قلب و عروقفلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب و پیس میکر
دکتر جواد شهابی
دکتر محمود هادی زاده

دکتر محمود هادی زاده

فلوشیپ قلب و عروق و لیزر واریسدرمان واریس
دکتر محمود هادی زاده
دکتر محمد صغیرا

دکتر محمد صغیرا

متخصص بیماری های قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمد صغیرا
دکتر سید وحید شریف

دکتر سید وحید شریف

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (ا...متخصص قلب و عروق
دکتر سید وحید شریف
دکتر بهار دهقان نیری

دکتر بهار دهقان نیری

فوق تخصص قلب کودکان
نوبت دهی
دکتر بهار دهقان نیری
دکتر بهار مرادی

دکتر بهار مرادی

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس ...متخصص قلب و عروق
دکتر بهار مرادی
دکتر علیرضا احمدی

دکتر علیرضا احمدی

فوق تخصص قلب کودکان
نوبت دهی
دکتر علیرضا احمدی
دکتر یلدا کیانی

دکتر یلدا کیانی

فلوشیپ فوق تخصصی قلب و عروق / آنژیوپل...متخصص قلب و عروق
دکتر یلدا کیانی
دکتر اسماعیل آقابابایی

دکتر اسماعیل آقابابایی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر اسماعیل آقابابایی
دکتر اعظم سلیمانی

دکتر اعظم سلیمانی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر اعظم سلیمانی
دکتر حبیب اله یداللهی فارسانی

دکتر حبیب اله یداللهی فارسانی

فوق تخصص قلب کودکان و جوانان (اکو قلب...متخصص کودکان و نوزادان
دکتر حبیب اله یداللهی فارسانی
دکتر الناز صدیقی فرد

دکتر الناز صدیقی فرد

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر الناز صدیقی فرد
دکتر مهدی سلیمانیان

دکتر مهدی سلیمانیان

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر مهدی سلیمانیان
دکتر محمد بیدمشکی

دکتر محمد بیدمشکی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروقمتخصص قلب و عروق
دکتر محمد بیدمشکی
دکتر علی نیک نشان

دکتر علی نیک نشان

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر علی نیک نشان
دکتر ندا مشایخی اصل

دکتر ندا مشایخی اصل

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر ندا مشایخی اصل
دکتر احمدرضا نصر

دکتر احمدرضا نصر

جراح قلب.مشاوره بیماریهای قلبفوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر احمدرضا نصر
دکتر علیرضا چم اسمانی

دکتر علیرضا چم اسمانی

متخصص بیماری های قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر علیرضا چم اسمانی
دکتر محمد تاج میرریاحی

دکتر محمد تاج میرریاحی

فوق تخصص جراح قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد تاج میرریاحی
دکتر علی پورمقدس

دکتر علی پورمقدس

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و قلب و...
نوبت دهی
دکتر علی پورمقدس
دکتر علیرضا ریاضی

دکتر علیرضا ریاضی

فلوشیپ آنژیو پلاستیمتخصص قلب و عروق
دکتر علیرضا ریاضی
دکتر پویا کوشا

دکتر پویا کوشا

متخصص بیماری های قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر پویا کوشا
دکتر مهرزاد برقی کار

دکتر مهرزاد برقی کار

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر مهرزاد برقی کار
دکتر بابک شیرانی

دکتر بابک شیرانی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر بابک شیرانی
دکتر مصطفی حکمت

دکتر مصطفی حکمت

متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال...
نوبت دهی
دکتر مصطفی حکمت
دکتر رضوان نورمند

دکتر رضوان نورمند

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب
نوبت دهی
دکتر رضوان نورمند
دکتر فرزانه معاضد

دکتر فرزانه معاضد

متخصص قلب وعروق
نوبت دهی
دکتر فرزانه معاضد
دکتر سمیه خالصی

دکتر سمیه خالصی

فلوشیپ آنژیوپلاستیمتخصص قلب و عروق
دکتر سمیه خالصی
دکتر سلمان خامی

دکتر سلمان خامی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر سلمان خامی
دکتر حمید فرزام نیا

دکتر حمید فرزام نیا

متخصص قلب و عروقفلوشیپ الکتروفیزیولوژی و اختلال ریتم ...
دکتر حمید فرزام نیا
دکتر عباس طوقانی پور

دکتر عباس طوقانی پور

فوق تخصص جراحی قلب و عروق ، توراکس
نوبت دهی
دکتر عباس طوقانی پور
دکتر ریحانه زوار

دکتر ریحانه زوار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر ریحانه زوار
دکتر مجتبی قاسمی

دکتر مجتبی قاسمی

بالون آنژیوپلاستی ، قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر مجتبی قاسمی
دکتر جلال نمازی

دکتر جلال نمازی

متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ آنژیوپلاستی
نوبت دهی
دکتر جلال نمازی
دکتر مریم کردگاری

دکتر مریم کردگاری

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر مریم کردگاری
دکتر ایمان زند

دکتر ایمان زند

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر ایمان زند
دکتر محمد عاملی

دکتر محمد عاملی

متخصص جراحی قلب
نوبت دهی
دکتر محمد عاملی
دکتر احمد رستمی

دکتر احمد رستمی

متخصص فیزیولوژیفیزیولوژی قلب
دکتر احمد رستمی
دکتر علیرضا نعمت الهی

دکتر علیرضا نعمت الهی

فوق تخصص قلب و عروق ( فلوشیپ اینترنشن...
نوبت دهی
دکتر علیرضا نعمت الهی
دکتر احمد میردامادی

دکتر احمد میردامادی

متخصص قلب وعروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرا...
نوبت دهی
دکتر احمد میردامادی
دکتر رامین حیدری

دکتر رامین حیدری

فلوشیپ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قلب و...
نوبت دهی
دکتر رامین حیدری
دکتر معصومه صادقی ماهونک

دکتر معصومه صادقی ماهونک

متخصص بیماری های قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر معصومه صادقی ماهونک
دکتر حمید ضیائی

دکتر حمید ضیائی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر حمید ضیائی
دکتر جعفر گلشاهی

دکتر جعفر گلشاهی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر جعفر گلشاهی
دکتر لیلا صالحی زاده

دکتر لیلا صالحی زاده

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...متخصص قلب و عروق
دکتر لیلا صالحی زاده
دکتر محمدرضا اخباری

دکتر محمدرضا اخباری

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (ا...متخصص قلب وعروق
دکتر محمدرضا اخباری
دکتر بهداد حق پناه

دکتر بهداد حق پناه

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر بهداد حق پناه
دکتر مهرآسا سالک اردستانی

دکتر مهرآسا سالک اردستانی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر مهرآسا سالک اردستانی
دکتر سیدعباس سیدی

دکتر سیدعباس سیدی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر سیدعباس سیدی
دکتر بهرام نشاط دوست

دکتر بهرام نشاط دوست

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر بهرام نشاط دوست
دکتر اسمعیل نورمحمدی نجف آبادی

دکتر اسمعیل نورمحمدی نجف آبادی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر اسمعیل نورمحمدی نجف آبادی
دکتر جمشید نجفیان

دکتر جمشید نجفیان

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر جمشید نجفیان
دکتر سید علی کاظمی

دکتر سید علی کاظمی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر سید علی کاظمی
دکتر مهران شاه زمانی

دکتر مهران شاه زمانی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر مهران شاه زمانی
دکتر منصور شعله ور

دکتر منصور شعله ور

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر منصور شعله ور
دکتر محسن صدقی پور

دکتر محسن صدقی پور

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر محسن صدقی پور
دکتر حمید صانعی

دکتر حمید صانعی

فوق تخصص قلب و عروقفلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق
دکتر حمید صانعی
دکتر محدثه بهجتی

دکتر محدثه بهجتی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
نوبت دهی
دکتر محدثه بهجتی
دکتر کورش اسدی خشوئی

دکتر کورش اسدی خشوئی

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق بز...
نوبت دهی
دکتر کورش اسدی خشوئی
دکتر محمد باقر خسروی

دکتر محمد باقر خسروی

فلوشیپ بیهوشی قلب
نوبت دهی
دکتر محمد باقر خسروی
دکتر سیدامیر رئوفی

دکتر سیدامیر رئوفی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...متخصص قلب و عروق
دکتر سیدامیر رئوفی
دکتر مرتضی آبدار اصفهانی

دکتر مرتضی آبدار اصفهانی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافیمتخصص قلب و عروق
دکتر مرتضی آبدار اصفهانی
دکتر امیررضا سجادیه خواجوئی

دکتر امیررضا سجادیه خواجوئی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...متخصص قلب و عروق
دکتر امیررضا سجادیه خواجوئی
دکتر داود رجبی

دکتر داود رجبی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...متخصص قلب و عروق
دکتر داود رجبی
دکتر مسعود پورمقدس

دکتر مسعود پورمقدس

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...متخصص قلب و عروق
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مرضیه تاج میرریاحی

دکتر مرضیه تاج میرریاحی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافیمتخصص قلب و عروق
دکتر مرضیه تاج میرریاحی
دکتر محمدرضا سمیعی نسب

دکتر محمدرضا سمیعی نسب

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلبمتخصص قلب و عروق
دکتر محمدرضا سمیعی نسب
دکتر فریبرز نیک آئین کوپائی

دکتر فریبرز نیک آئین کوپائی

فلوشیپ قلب و عروق بزرگسالان (اینترون...متخصص قلب و عروق
دکتر فریبرز نیک آئین کوپائی
دکتر ایرج شمسی

دکتر ایرج شمسی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر ایرج شمسی
دکتر سعید شفیعی

دکتر سعید شفیعی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر سعید شفیعی
دکتر نجمه شهوازیان

دکتر نجمه شهوازیان

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر نجمه شهوازیان
دکتر سید احمد رضا خیام نکوئی

دکتر سید احمد رضا خیام نکوئی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر سید احمد رضا خیام نکوئی
دکتر عبدالله صابری

دکتر عبدالله صابری

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر عبدالله صابری
دکتر محمد گرک یراقی

دکتر محمد گرک یراقی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمد گرک یراقی
دکتر جواد غفارپسند

دکتر جواد غفارپسند

متخصص قلب وعروق
نوبت دهی
دکتر جواد غفارپسند
دکتر ناهید زمانی

دکتر ناهید زمانی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر ناهید زمانی
دکتر رویا سرتاج

دکتر رویا سرتاج

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر رویا سرتاج
دکتر آرزو انتشاری

دکتر آرزو انتشاری

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر آرزو انتشاری
دکتر عباسعلی جمشیدی

دکتر عباسعلی جمشیدی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر عباسعلی جمشیدی
دکتر مهدی شیرازی نژاد

دکتر مهدی شیرازی نژاد

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر مهدی شیرازی نژاد
درمانگاه تخصصی قلب و عروق فراز

درمانگاه تخصصی قلب و عروق فراز

دکتر منصوره نوربخش دهکردی
نوبت دهی
درمانگاه تخصصی قلب و عروق فراز
دکتر محمدرضا ترک نژاد

دکتر محمدرضا ترک نژاد

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمدرضا ترک نژاد
دکتر علی بلوریان اصفهانی

دکتر علی بلوریان اصفهانی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر علی بلوریان اصفهانی
دکتر علی اعتصام پور

دکتر علی اعتصام پور

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر علی اعتصام پور
دکتر حمیدرضا حبیبی

دکتر حمیدرضا حبیبی

متخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا حبیبی
دکتر امیر میرمحمد صادقی

دکتر امیر میرمحمد صادقی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر امیر میرمحمد صادقی
دکتر محمود سعیدی

دکتر محمود سعیدی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمود سعیدی
دکتر نضال صراف زادگان

دکتر نضال صراف زادگان

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر نضال صراف زادگان
دکتر محمدرضا صبری

دکتر محمدرضا صبری

فوق تخصص قلب کودکانمتخصص کودکان (اطفال )
دکتر محمدرضا صبری
دکتر محسن میرمحمدصادقی

دکتر محسن میرمحمدصادقی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر محسن میرمحمدصادقی
دکتر علی اکبر بیگی بروجنی

دکتر علی اکبر بیگی بروجنی

فلوشیپ جراحی عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی اکبر بیگی بروجنی
دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی

دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی
دکتر مهدی قادریان

دکتر مهدی قادریان

فوق تخصص قلب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مهدی قادریان
دکتر بهزاد کیا

دکتر بهزاد کیا

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (ا...متخصص قلب و عروق
دکتر بهزاد کیا