تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دکتر های متخصص ارتوپدی و جراحان ارتوپدی در اصفهان

دکتر علی حسین پور فیضی

دکتر علی حسین پور فیضی

ارتوپدی و تعویض مفاصل ، آرتروز مفاصلشکستگی ها ، آسیب ورزشی زانو و شانه
دکتر علی حسین پور فیضی
دکتر جلیل عماد

دکتر جلیل عماد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )
نوبت دهی
دکتر جلیل عماد
دکتر مجید حیرانی

دکتر مجید حیرانی

ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل ، تعوی...آرتروسکوپی و ارتروپلاستی، شکستگی و آس...
دکتر مجید حیرانی
دکتر آرش فولادی

دکتر آرش فولادی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر آرش فولادی
دکتر سید علیرضا روضاتی

دکتر سید علیرضا روضاتی

جراح و متخصص ارتوپدیجراح مفصل ران و زانو از آلمان
دکتر سید علیرضا روضاتی
دکتر فرزاد پژنگ

دکتر فرزاد پژنگ

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرزاد پژنگ
دکتر محمدعلی مشگلانی

دکتر محمدعلی مشگلانی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر محمدعلی مشگلانی
دکتر مجید محمدی

دکتر مجید محمدی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر مجید محمدی
دکتر پرویز کشاورز

دکتر پرویز کشاورز

متخصص ارتوپدی ( جراحی استخوان و مفاصل )شانه ، دست
دکتر پرویز کشاورز
دکتر مجید کریمیان

دکتر مجید کریمیان

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر مجید کریمیان
دکتر حسن کمالی دولت ابادی

دکتر حسن کمالی دولت ابادی

ارتوپد تعویض مفصل
نوبت دهی
دکتر حسن کمالی دولت ابادی
دکتر سید میلاد رنجبر

دکتر سید میلاد رنجبر

جراح و متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر سید میلاد رنجبر
دکتر مرتضی شایسته مهر

دکتر مرتضی شایسته مهر

متخصص و جراح ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر مرتضی شایسته مهر
دکتر محمد سلطان محمدی

دکتر محمد سلطان محمدی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر محمد سلطان محمدی
دکتر مهدی سوزنگر

دکتر مهدی سوزنگر

متخصص و جراح ارتوپدی ( استخوان و مفاصل )
نوبت دهی
دکتر مهدی سوزنگر
دکتر علی ممیز

دکتر علی ممیز

متخصص جراحی استخوان و مفاضل ( ارتوپدی )جراح زانو
دکتر علی ممیز
دکتر حسین اکبری اقدم

دکتر حسین اکبری اقدم

فلوشیپ جراحی زانومتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر حسین اکبری اقدم
دکتر مهدی مؤیدفر

دکتر مهدی مؤیدفر

فلوشیپ جراحی زانوتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر مهدی مؤیدفر
دکتر مهدی تیموری

دکتر مهدی تیموری

متخصص و جراح استخوان و مفاصل(ارتوپدی)...استادیار دانشکده پزشکی
دکتر مهدی تیموری
دکتر فرشید مالکی

دکتر فرشید مالکی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر فرشید مالکی
دکتر مهدی موذنی

دکتر مهدی موذنی

جراح و متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر مهدی موذنی
دکتر اسماعیل روزبهانی

دکتر اسماعیل روزبهانی

متخصص ارتوپدی - جراحی استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر اسماعیل روزبهانی
دکتر فرهاد مهری

دکتر فرهاد مهری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپد)
نوبت دهی
دکتر فرهاد مهری
دکتر فریده نجفی

دکتر فریده نجفی

جراح و متخصص استخوان و مفاصل ، دارای ...
نوبت دهی
دکتر فریده نجفی
دکتر محسن حیدری

دکتر محسن حیدری

فلوشیپ جراحی تومورهای اسکلتیمتخصص ارتوپدی
دکتر محسن حیدری
دکتر سینا طالبی

دکتر سینا طالبی

فلوشیپ جراحی زانو ، متخصص و جراح ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر سینا طالبی
دکتر امین نعمتی

دکتر امین نعمتی

متخصص ارتوپدی - جراح استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر امین نعمتی
دکتر حمیدرضا ضیائی

دکتر حمیدرضا ضیائی

جراح و متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا ضیائی
دکتر حسین فانیان

دکتر حسین فانیان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حسین فانیان
دکتر مصطفی رحمانیان حسین آبادی

دکتر مصطفی رحمانیان حسین آبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مصطفی رحمانیان حسین آبادی
دکتر عبدالرسول خونساریان

دکتر عبدالرسول خونساریان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر عبدالرسول خونساریان
دکتر مرتضی میرباقری

دکتر مرتضی میرباقری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مرتضی میرباقری
دکتر حسین فهامی

دکتر حسین فهامی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حسین فهامی
دکتر نصیر اسکندری

دکتر نصیر اسکندری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر نصیر اسکندری
دکتر حسینعلی سعیدی بروجنی

دکتر حسینعلی سعیدی بروجنی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حسینعلی سعیدی بروجنی
دکتر نعمت اله شیرانی

دکتر نعمت اله شیرانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر نعمت اله شیرانی
دکتر بهرام سپیانی

دکتر بهرام سپیانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر بهرام سپیانی
دکتر فرشاد مسعودی

دکتر فرشاد مسعودی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرشاد مسعودی
دکتر علی عندلیب

دکتر علی عندلیب

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر علی عندلیب
دکتر محمد هرندی زاده

دکتر محمد هرندی زاده

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد هرندی زاده
دکتر محمد حافظ القرانی اصفهانی

دکتر محمد حافظ القرانی اصفهانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد حافظ القرانی اصفهانی
دکتر فضل اله اکرام نیا

دکتر فضل اله اکرام نیا

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فضل اله اکرام نیا
دکتر محمد دهقانی

دکتر محمد دهقانی

فوق تخصص جراحی شانه , آرنج , دستمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر محمد دهقانی
دکتر محمد خدایاری

دکتر محمد خدایاری

فلوشیپ جراحی دستمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد خدایاری
دکتر فرزاد پناهی

دکتر فرزاد پناهی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرزاد پناهی
دکتر محمد هادی نورایی

دکتر محمد هادی نورایی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد هادی نورایی
دکتر محمد پرهام فر

دکتر محمد پرهام فر

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر محمد پرهام فر
دکتر فرهاد سلطانی

دکتر فرهاد سلطانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرهاد سلطانی
دکتر مهدی یوسفیان

دکتر مهدی یوسفیان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی یوسفیان
دکتر احسان علیمی

دکتر احسان علیمی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر احسان علیمی
دکتر مهدی معزی

دکتر مهدی معزی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی معزی
دکتر مهرانگیز سلیمان پور

دکتر مهرانگیز سلیمان پور

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهرانگیز سلیمان پور
دکتر فرود بهمنی

دکتر فرود بهمنی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرود بهمنی
دکتر سیدعلیرضا نعمت اللهی

دکتر سیدعلیرضا نعمت اللهی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سیدعلیرضا نعمت اللهی
دکتر محمود منصوری

دکتر محمود منصوری

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
نوبت دهی
دکتر محمود منصوری
دکتر سعید موسویان قهفرخی

دکتر سعید موسویان قهفرخی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سعید موسویان قهفرخی
دکتر شهرزاد فروغی

دکتر شهرزاد فروغی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر شهرزاد فروغی
دکتر حسن حسینی پناه

دکتر حسن حسینی پناه

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حسن حسینی پناه
دکتر محمد جاودان

دکتر محمد جاودان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد جاودان
دکتر مصطفی بصیری

دکتر مصطفی بصیری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مصطفی بصیری
دکتر غلامرضا امینیان نراقی

دکتر غلامرضا امینیان نراقی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر غلامرضا امینیان نراقی
دکتر مهدی معینی

دکتر مهدی معینی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی معینی
دکتر هدایت اله امامی

دکتر هدایت اله امامی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر هدایت اله امامی
دکتر مصطفی احمدی

دکتر مصطفی احمدی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مصطفی احمدی
دکتر محمودرضا کریمی

دکتر محمودرضا کریمی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمودرضا کریمی
دکتر علی شیخ الاسلام

دکتر علی شیخ الاسلام

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر علی شیخ الاسلام
دکتر عباسعلی گودرزی

دکتر عباسعلی گودرزی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر عباسعلی گودرزی
دکتر مهران رادی

دکتر مهران رادی

فلوشیپ جراحی زانومتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر مهران رادی
دکتر بهشاد بوذری پوربوئینی

دکتر بهشاد بوذری پوربوئینی

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر بهشاد بوذری پوربوئینی
دکتر محمدعلی تحریریان

دکتر محمدعلی تحریریان

فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (...متخصص ارتوپدی
دکتر محمدعلی تحریریان
دکتر ابوالقاسم زارع زاده

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

فلوشیپ جراحی دستمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر ابوالقاسم زارع زاده
دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده

دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده
دکتر محمدرضا اعتمادی فر

دکتر محمدرضا اعتمادی فر

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر محمدرضا اعتمادی فر
دکتر حمید آلمانی

دکتر حمید آلمانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حمید آلمانی
دکتر علی قبادی

دکتر علی قبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر علی قبادی
دکتر ارسلان محمودیان

دکتر ارسلان محمودیان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر ارسلان محمودیان
دکتر سیروس بهرامی

دکتر سیروس بهرامی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سیروس بهرامی
دکتر شیروان رستگار

دکتر شیروان رستگار

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر شیروان رستگار
دکتر فرشاد مالکی

دکتر فرشاد مالکی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرشاد مالکی
دکتر فرشاد مهنام

دکتر فرشاد مهنام

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر فرشاد مهنام
دکتر بهزاد کیمیائی

دکتر بهزاد کیمیائی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر بهزاد کیمیائی
دکتر مهرنوش مهربد

دکتر مهرنوش مهربد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهرنوش مهربد
دکتر محمد حسین صالحی

دکتر محمد حسین صالحی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)جراح زانو، لگن، ستون فقرات و تعویض مفصل
دکتر محمد حسین صالحی
دکتر مهدی ضیائی

دکتر مهدی ضیائی

متخصص ارتوپدی
نوبت دهی
دکتر مهدی ضیائی
دکتر حمید موسوی طادی

دکتر حمید موسوی طادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حمید موسوی طادی
دکتر مسعودهاتف دهقانی

دکتر مسعودهاتف دهقانی

متخصص استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مسعودهاتف دهقانی
دکتر محمد فرخانی

دکتر محمد فرخانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد فرخانی
دکتر احمد سلیمانی فرد

دکتر احمد سلیمانی فرد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر احمد سلیمانی فرد
دکتر بهمن دوامی

دکتر بهمن دوامی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر بهمن دوامی
دکتر سیدناصر حسینی

دکتر سیدناصر حسینی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر سیدناصر حسینی
دکتر بهنام حق پناه

دکتر بهنام حق پناه

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر بهنام حق پناه
دکتر حمید نصر اصفهانی

دکتر حمید نصر اصفهانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر حمید نصر اصفهانی
دکتر ناصر پیری اردکانی

دکتر ناصر پیری اردکانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر ناصر پیری اردکانی
دکتر مهدی عباسی بهارانچی

دکتر مهدی عباسی بهارانچی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی عباسی بهارانچی
دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی

دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی
دکتر مهدی مطیفی فرد

دکتر مهدی مطیفی فرد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مهدی مطیفی فرد
دکتر مریم تاج میر ریاحی

دکتر مریم تاج میر ریاحی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مریم تاج میر ریاحی
دکتر محمد علی ایران نژاد

دکتر محمد علی ایران نژاد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر محمد علی ایران نژاد
دکتر مجید ضیائی راد

دکتر مجید ضیائی راد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر مجید ضیائی راد
دکتر لطف اله خادم

دکتر لطف اله خادم

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
نوبت دهی
دکتر لطف اله خادم