تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص عفونی در اصفهان

دکتر غزاله کشوادی

دکتر غزاله کشوادی

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر غزاله کشوادی
دکتر الهه نصری

دکتر الهه نصری

فلوشیپ بیماریهای عفونی در سرطان ، پیو...متخصص بیماری های عفونی
دکتر الهه نصری
دکتر فرزین خوروش

دکتر فرزین خوروش

متخصص بیماریهای عفونی و داخلی
نوبت دهی
دکتر فرزین خوروش
دکتر قدرت اله ابراهیمیان

دکتر قدرت اله ابراهیمیان

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر قدرت اله ابراهیمیان
دکتر مرتضی پوراحمد

دکتر مرتضی پوراحمد

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر مرتضی پوراحمد
دکتر آرش حاجیان نیا

دکتر آرش حاجیان نیا

متخصص عفونی داخلی
نوبت دهی
دکتر آرش حاجیان نیا
دکتر حمیدرضا سلطانی

دکتر حمیدرضا سلطانی

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا سلطانی
دکتر علی فتوحی

دکتر علی فتوحی

متخصص عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر علی فتوحی
دکتر فخرالسادات مدنی

دکتر فخرالسادات مدنی

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر فخرالسادات مدنی
دکتر شیوا فرزانه

دکتر شیوا فرزانه

متخصص بیماریهای عفونی وتب دار
نوبت دهی
دکتر شیوا فرزانه
دکتر لیلا کسایی

دکتر لیلا کسایی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر لیلا کسایی
دکتر سعیدرضا خلیلیان

دکتر سعیدرضا خلیلیان

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر سعیدرضا خلیلیان
دکتر زهرا طلائی پاشیری

دکتر زهرا طلائی پاشیری

متخصص بیماریهای عفونی
نوبت دهی
دکتر زهرا طلائی پاشیری
دکتر دانا دانشمند

دکتر دانا دانشمند

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر دانا دانشمند
دکتر مهسا علی نقیان

دکتر مهسا علی نقیان

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر مهسا علی نقیان
دکتر حمید رحیمی

دکتر حمید رحیمی

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان - مت...
نوبت دهی
دکتر حمید رحیمی
دکتر حسین شفیعی

دکتر حسین شفیعی

متخصص بیماری های عفونی و داخلی
نوبت دهی
دکتر حسین شفیعی
دکتر علیرضا میرمحمدصادقی

دکتر علیرضا میرمحمدصادقی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر علیرضا میرمحمدصادقی
دکتر اصغر کامران

دکتر اصغر کامران

متخصص عفونی عفونی و داخلی
نوبت دهی
دکتر اصغر کامران
دکتر احمدرضا عابدان پور

دکتر احمدرضا عابدان پور

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر احمدرضا عابدان پور
دکتر حسین واصف پور

دکتر حسین واصف پور

متخصص بیماری های عفونی
نوبت دهی
دکتر حسین واصف پور
دکتر کامران جاودان

دکتر کامران جاودان

متخصص عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر کامران جاودان
دکتر جواد بهشتی

دکتر جواد بهشتی

متخصص عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر جواد بهشتی
دکتر فرشته فارغی نائینی

دکتر فرشته فارغی نائینی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر فرشته فارغی نائینی
دکتر مهدی اذانی

دکتر مهدی اذانی

فلوشیپ نفرولوژیمتخصص عفونی
دکتر مهدی اذانی
دکتر کتایون طایری

دکتر کتایون طایری

فلوشیپ بیماری ایدز بالینی (hiv/aids)متخصص عفونی و گرمسیری
دکتر کتایون طایری
دکتر سیما یادگاری

دکتر سیما یادگاری

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر سیما یادگاری
دکتر محمدرضا صالحی

دکتر محمدرضا صالحی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا صالحی
دکتر سینا بی ریا

دکتر سینا بی ریا

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر سینا بی ریا
دکتر بهروز عطائی

دکتر بهروز عطائی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر بهروز عطائی
دکتر سیدکامیار مصطفوی زاده اردستانی

دکتر سیدکامیار مصطفوی زاده اردستانی

متخصص عفونی و گرمسیری
نوبت دهی
دکتر سیدکامیار مصطفوی زاده اردستانی
دکتر سعید طغیانی

دکتر سعید طغیانی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر سعید طغیانی
دکتر مریم خوئی

دکتر مریم خوئی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر مریم خوئی
دکتر مرتضی ثناگوئی زاده اصفهانی

دکتر مرتضی ثناگوئی زاده اصفهانی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر مرتضی ثناگوئی زاده اصفهانی
دکتر محمد سرجوئی

دکتر محمد سرجوئی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر محمد سرجوئی
دکتر محمدرضا حقایق خراسانی

دکتر محمدرضا حقایق خراسانی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا حقایق خراسانی
دکتر علی رضا امامی نائینی

دکتر علی رضا امامی نائینی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر علی رضا امامی نائینی
دکتر شهناز شجاعت

دکتر شهناز شجاعت

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر شهناز شجاعت
دکتر سیدناصرالدین مصطفوی اصفهانی

دکتر سیدناصرالدین مصطفوی اصفهانی

فوق تخصص عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر سیدناصرالدین مصطفوی اصفهانی
دکتر جواد فیض

دکتر جواد فیض

فوق تخصص عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر جواد فیض
دکتر رویا شرکت

دکتر رویا شرکت

فلوشیپ آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آل...متخصص عفونی
دکتر رویا شرکت
دکتر حسن صالحی

دکتر حسن صالحی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر حسن صالحی
دکتر فرداد روشندل اسطلخ زیر

دکتر فرداد روشندل اسطلخ زیر

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر فرداد روشندل اسطلخ زیر
دکتر عباسعلی جوادی

دکتر عباسعلی جوادی

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر عباسعلی جوادی
دکتر حسین ضرابیان

دکتر حسین ضرابیان

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر حسین ضرابیان
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

متخصص عفونی
نوبت دهی
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان