تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دکترهای متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در اصفهان

دکتر امیر فکور

دکتر امیر فکور

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و نا...
نوبت دهی
دکتر امیر فکور
دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری ( اورو...
نوبت دهی
دکتر همایون عباسی
دکتر یحیی مدیحی

دکتر یحیی مدیحی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان ( کلیه و مجا...
نوبت دهی
دکتر یحیی مدیحی
دکتر محمد رجالی

دکتر محمد رجالی

متخصص کلیه ها و مجاری ادراری تناسلی و...
نوبت دهی
دکتر محمد رجالی
دکتر مجید شیرانی

دکتر مجید شیرانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ، فلو...
نوبت دهی
دکتر مجید شیرانی
دکتر احمدرضا آبدار

دکتر احمدرضا آبدار

متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی نابا...
نوبت دهی
دکتر احمدرضا آبدار
دکتر پارین هدایتی

دکتر پارین هدایتی

فوق تخصص نفرولوژی
نوبت دهی
دکتر پارین هدایتی
دکتر حمیدرضا ضیا

دکتر حمیدرضا ضیا

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و نا...فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری اد...
دکتر حمیدرضا ضیا
دکتر افشین مرتضوی

دکتر افشین مرتضوی

جراح کلیه و مجاری ادراری ، فلوشیپ فوق...
نوبت دهی
دکتر افشین مرتضوی
دکتر مهرداد سلیمانی

دکتر مهرداد سلیمانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و پرو...
نوبت دهی
دکتر مهرداد سلیمانی
دکتر امیر جاوید

دکتر امیر جاوید

- فلوشیپ پیوند کلیهجراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر امیر جاوید
دکتر شیرین مشکین فر

دکتر شیرین مشکین فر

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر شیرین مشکین فر
دکتر رسول هاشمی جوزدانی

دکتر رسول هاشمی جوزدانی

جراحی کلیه و مجاری ادرای تناسلی و ناز...فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته وجراحی بست...
دکتر رسول هاشمی جوزدانی
دکتر مهرداد محمدی

دکتر مهرداد محمدی

جراح کلیه و مجاری ادراری فلوشیپ اندوی...
نوبت دهی
دکتر مهرداد محمدی
دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه

دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و پرو...
نوبت دهی
دکتر مصطفی هاشمی طالخونچه
دکتر حسن شیری

دکتر حسن شیری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و عقیمی
نوبت دهی
دکتر حسن شیری
دکتر امیررضا فتوت

دکتر امیررضا فتوت

متخصص کلیه و مجاری ادراریفلوشیپ سرطان های دستگاه ادراری
دکتر امیررضا فتوت
دکتر بابک احدی

دکتر بابک احدی

جراح کلیه و مجاری ادراریمتخصص ارولوژی ، پروستات و ناباروی
دکتر بابک احدی
دکتر فرزین قدسی

دکتر فرزین قدسی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراریتناسلی، اورولوژی، ناتوانی و ناباروری ...
دکتر فرزین قدسی
دکتر رضا صافی اصفهانی

دکتر رضا صافی اصفهانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اور...
نوبت دهی
دکتر رضا صافی اصفهانی
دکتر سیدحامد جهانگیری

دکتر سیدحامد جهانگیری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر سیدحامد جهانگیری
دکتر علیرضا عابدی

دکتر علیرضا عابدی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
نوبت دهی
دکتر علیرضا عابدی
دکتر امیر افیونی

دکتر امیر افیونی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراریفلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی
دکتر امیر افیونی
دکتر عبدالمجید مرادی

دکتر عبدالمجید مرادی

متخصص کلیه و مجاری ادارای - اورولوژیستUrologist
دکتر عبدالمجید مرادی
دکتر نیما عباسی

دکتر نیما عباسی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر نیما عباسی
دکتر سعید حقدانی

دکتر سعید حقدانی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری تناس...ناباروری و ناتوانی جنسی مردان
دکتر سعید حقدانی
دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری ...جراحی های میکروسکوپیک ناباروری- واریکوسل
دکتر پیمان صالحی
دکتر احمد انشایی

دکتر احمد انشایی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری تناس...
نوبت دهی
دکتر احمد انشایی
دکتر افشین تجلی

دکتر افشین تجلی

متخصص اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی اطفال
نوبت دهی
دکتر افشین تجلی
دکتر محمد مسعود نیک کار

دکتر محمد مسعود نیک کار

فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اور...
دکتر محمد مسعود نیک کار
دکتر عنایت اله ایزدی

دکتر عنایت اله ایزدی

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تنا...ناباروری آقایان
دکتر عنایت اله ایزدی
دکتر بابک جمشیدیان

دکتر بابک جمشیدیان

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار و تنا...
نوبت دهی
دکتر بابک جمشیدیان
دکتر ایمان قناعت

دکتر ایمان قناعت

متخصص ارولوژی فلوشیپ اندویورولوژی و ی...
نوبت دهی
دکتر ایمان قناعت
دکتر فرشاد قلی پور

دکتر فرشاد قلی پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر فرشاد قلی پور
دکتر سیدمسعود سجادی

دکتر سیدمسعود سجادی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری (اورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سیدمسعود سجادی
دکتر فرهاد آذرنوش

دکتر فرهاد آذرنوش

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر فرهاد آذرنوش
دکتر مصطفی خلیقی نژاد

دکتر مصطفی خلیقی نژاد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مصطفی خلیقی نژاد
دکتر سید فریدون رضوانی اردستانی

دکتر سید فریدون رضوانی اردستانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر سید فریدون رضوانی اردستانی
دکتر فرزان حیدری

دکتر فرزان حیدری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر فرزان حیدری
دکتر فرج اله هدایت

دکتر فرج اله هدایت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر فرج اله هدایت
دکتر علی رضائی کوجانی

دکتر علی رضائی کوجانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر علی رضائی کوجانی
دکتر سیدمحمدحسین بحرالعلومی

دکتر سیدمحمدحسین بحرالعلومی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورول...
نوبت دهی
دکتر سیدمحمدحسین بحرالعلومی
دکتر اصغر قلمکاری

دکتر اصغر قلمکاری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر اصغر قلمکاری
دکتر سعید بهجتی نجف آبادی

دکتر سعید بهجتی نجف آبادی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...متخصص اورولوژی و مجاری ادراری
دکتر سعید بهجتی نجف آبادی
دکتر سیدمهدی ابطحی

دکتر سیدمهدی ابطحی

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر سیدمهدی ابطحی
دکتر بهمن آستانه

دکتر بهمن آستانه

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر بهمن آستانه
دکتر عبدالامیر عطاپور

دکتر عبدالامیر عطاپور

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...
نوبت دهی
دکتر عبدالامیر عطاپور
دکتر تاج سعادت اجودانی

دکتر تاج سعادت اجودانی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر تاج سعادت اجودانی
دکتر حسین حمیدی اصفهانی

دکتر حسین حمیدی اصفهانی

فوق متخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بز...متخصص داخلی
دکتر حسین حمیدی اصفهانی
دکتر افسون امامی نائینی

دکتر افسون امامی نائینی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر افسون امامی نائینی
دکتر مهریار مهرکش

دکتر مهریار مهرکش

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر مهریار مهرکش
دکتر محمدرضا قرائتی کوپایی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپایی

فلوشیپ پیوند کلیهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر محمدرضا قرائتی کوپایی
دکتر مهدی اذانی

دکتر مهدی اذانی

فلوشیپ نفرولوژیمتخصص عفونی
دکتر مهدی اذانی
دکتر محمود کبیری نجف آبادی

دکتر محمود کبیری نجف آبادی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر محمود کبیری نجف آبادی
دکتر سید حسنعلی عسکری نژاد

دکتر سید حسنعلی عسکری نژاد

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر سید حسنعلی عسکری نژاد
دکتر سیدعلی آقا محمودی

دکتر سیدعلی آقا محمودی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر سیدعلی آقا محمودی
دکتر محمدحسن رهگذر

دکتر محمدحسن رهگذر

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمدحسن رهگذر
دکتر محمد یزدانی کچوئی

دکتر محمد یزدانی کچوئی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمد یزدانی کچوئی
دکتر کیوان خالق زادگان

دکتر کیوان خالق زادگان

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورول...
نوبت دهی
دکتر کیوان خالق زادگان
دکتر شهرزاد بنائی

دکتر شهرزاد بنائی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر شهرزاد بنائی
دکتر شکراله شجاعی

دکتر شکراله شجاعی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر شکراله شجاعی
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی

دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
دکتر منوچهر غروی

دکتر منوچهر غروی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگ...متخصص داخلی
دکتر منوچهر غروی
دکتر احمد بیات

دکتر احمد بیات

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر احمد بیات
دکتر نوشین کیوانداریان

دکتر نوشین کیوانداریان

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر نوشین کیوانداریان
دکتر علیرضا مریخی

دکتر علیرضا مریخی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر علیرضا مریخی
دکتر شیوا صیرفیان

دکتر شیوا صیرفیان

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی )متخصص داخلی
دکتر شیوا صیرفیان
دکتر حمید نصری

دکتر حمید نصری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر حمید نصری
دکتر آلاله قیصری

دکتر آلاله قیصری

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر آلاله قیصری
دکتر مهران حلبیان

دکتر مهران حلبیان

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر مهران حلبیان
دکتر محبوبه بمانیان

دکتر محبوبه بمانیان

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر محبوبه بمانیان
دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر شهرزاد شهیدی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر شهرزاد شهیدی
دکتر شهرام طاهری

دکتر شهرام طاهری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر شهرام طاهری
دکتر شهرام سجادیه

دکتر شهرام سجادیه

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر شهرام سجادیه
دکتر محمد هاتف خرمی

دکتر محمد هاتف خرمی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورول...
دکتر محمد هاتف خرمی
دکتر کیا نوری مهدوی

دکتر کیا نوری مهدوی

فلوشیپ جراحی درونبین کلیه، مجاری ادرا...متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورول...
دکتر کیا نوری مهدوی
دکتر محمدحسین ایزدپناهی

دکتر محمدحسین ایزدپناهی

فلوشیپ سرطان شناسی دستگاه ادراری و تن...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر محمدحسین ایزدپناهی
دکتر امیرعلی دادخواه تهرانی

دکتر امیرعلی دادخواه تهرانی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر امیرعلی دادخواه تهرانی
دکتر مهتاب ضرغام

دکتر مهتاب ضرغام

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تنا...
نوبت دهی
دکتر مهتاب ضرغام
دکتر مجید حقیقت

دکتر مجید حقیقت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مجید حقیقت
دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی

دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی
دکتر حمید مزدک

دکتر حمید مزدک

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر حمید مزدک
دکتر احمد محمدی جزی

دکتر احمد محمدی جزی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر احمد محمدی جزی
دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر فرهاد تدین نجف آبادی
دکتر مریم امینی

دکتر مریم امینی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مریم امینی
دکتر محمدابراهیم معماراردستانی

دکتر محمدابراهیم معماراردستانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمدابراهیم معماراردستانی