دکتر نسیم نیکنام در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسیم نیکنام را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسیم نیکنام

دکتر نسیم نیکنام

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۸۱۸
۴۲۲ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
مطب دکتر نیکنام
کرجبلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳

زمان نوبت دهی شما زمان حضور در مطب است با توجه به زمان بر بودن ویزیت بیماریهای داخلی ممکن است زمان انتظارشما بین یک ساعت نیز معطلی داشته باشید پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم

  026-3271****
  0930662****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰:۳۰
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  کسانی که دکتر نسیم نیکنام را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی قلب و عروق سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی
  جناب آقای دکتر رسول نوروزی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر رسول نوروزی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیکنام

  بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳

  026-3271****
  0930662****