دکتر طاهره اسماعیلی در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر طاهره اسماعیلی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر طاهره اسماعیلی

دکتر طاهره اسماعیلی

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۸۲۷۷
۱۴۶ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
مطب متخصص داخلی
کرجچهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

روزهای زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ یکشنبه ها صبح از ساعت ۱۰الی ۱۲

  026-3225****
  0992404****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب متخصص داخلی

  چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

  026-3225****
  0992404****