دکتر طاهره اسماعیلی در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر طاهره اسماعیلی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر طاهره اسماعیلی

دکتر طاهره اسماعیلی

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۸۲۷۷
۱۲۱ نفر
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
مطب متخصص داخلی
کرجچهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

روزهای زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ یکشنبه ها صبح از ساعت ۱۰الی ۱۲

  026-3225****
  0992404****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب متخصص داخلی

  چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

  026-3225****
  0992404****