پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اصفهان
کلینیک تخصصی بیمارستان امین
دکتر مرتضی پوراحمد
متخصص بیماریهای عفونی
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی ثناگویی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آمادگاه - کوچه داروخانه اصفهان - س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشته فارغی نائینی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان شریعتی - روبروی بیما رستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا حقایق خراسانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان شریعتی - روبروی درب درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر جواد بهشتی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید طغیانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - جنب مبل زیباکار -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد سرجوئی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کتایون طایری
فلوشیپ بیماری ایدز بالینی (hiv/aids)
خیابان شیخ مفید - مجتمع آسمان - شم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی اذانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران جاودان
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان طیب - روبروی خیابان میرداما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر قدرت اله ابراهیمیان طادی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آتشگاه - روبروی بانک صادرات…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم خوئی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهناز شجاعت
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - بل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
سیدکامیار مصطفوی زاده اردستانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی