پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اصفهان
کلینیک تخصصی بیمارستان امین
دکتر مرتضی پوراحمد
متخصص بیماریهای عفونی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی ثناگویی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آمادگاه - کوچه داروخانه اصفهان - س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشته فارغی نائینی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان شریعتی - روبروی بیما رستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا حقایق خراسانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان شریعتی - روبروی درب درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر جواد بهشتی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید طغیانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - جنب مبل زیباکار -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی اذانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران جاودان
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان طیب - روبروی خیابان میرداما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کتایون طایری
فلوشیپ بیماری ایدز بالینی (hiv/aids)
خیابان شیخ مفید - مجتمع آسمان - شم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم خوئی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد سرجوئی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر قدرت اله ابراهیمیان طادی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آتشگاه - روبروی بانک صادرات…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهناز شجاعت
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - بل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
سیدکامیار مصطفوی زاده اردستانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی