ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمود هادی زادهفوق تخصص قلب و عروق و لیزر واریسhttps://nobat.ir/dr.hadizadeh/https://nobat.ir/dr.hadizadeh/ 58383https://nobat.ir/office/profile_photo/104703/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104703/style-drListشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 17:00 عصر
اصفهانخیابان شمس آبادی - مجتمع قمرالدوله - طبقه 3 - واحد 309 ----- (آسانسور دارد)