دکتر محمدعلی مشگلانی در حیطه متخصص ارتوپدی و در شهر اصفهان به آدرس خیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدعلی مشگلانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدعلی مشگلانی

دکتر محمدعلی مشگلانی

متخصص ارتوپدی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۴۹۳۲
۲۴۳ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
مطب دکتر مشگلانی
اصفهانخیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3

روزهای شنبه .یکشنبه.دوشنبه.سه شنبه. چهارشنبه از ساعت ١٧ الی ٢٠::::::::::::: تعویض مفاصل ،ارتروسکوپی،سلول درمانی و تزریق PRP،درمان شکستگی ها،درمان کمردرد و بیماریهای مفاصل

  031-3131****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  کسانی که دکتر محمدعلی مشگلانی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای محمدرسول کریمیان ارتوپدی فنی جناب آقای محمدرسول کریمیان
  اینستاگرام دکتر محمدعلی مشگلانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر مشگلانی

  خیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3

  031-3131****