پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی اصفهان
اصفهان
دکتر محمود توسلی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی ب…
خیابان شمس آبادی - بیمارستان عیسی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهزاد شاکریان
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی ب…
خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباسعلی پورآذر
متخصص ایمونولوژی
پل فلزی- مرکز پزشکی سعدی آزمایشگاه
امکان ثبت نوبت تلفنی