پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان شیراز
شیراز
دکتر حبیب نورانی خجسته
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکول…
خیابان کریم خان زند - جنب بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکول…
خیابان کریم خان زند - درمانگاه شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شیرین حقیقت
تخصص بیماری های خون و سرطان
خیابان کریم خان زند - درمانگاه شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا وجدانی
خون و سرطان
میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزاد هوشداران
فلوشیپ جراحی سرطان
خیابان کریم خان زند - از طرف فلکه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجتبی کریمی
فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالن(انکولوژی)
خیابان کریم خان زند - درمانگاه شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجواد رجبی
فلوشیپ انکولوژی
خیابان زند - حدفاصل 20متری و صورتگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکول…
میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکول…
فلکه نمازی - درمانگاه شهید مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم ذاکری نیا
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکول…
بلوار شهید چمران - مجتمع پزشکی ام …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
نوذری مهران
رادیوتراپی
شیراز-خیابان زندبین 20متری باغشاه …
امکان ثبت نوبت تلفنی