ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۸/۰۳/۱۷
بسیار باسواد و باتجربه هستند۱۳۹۷/۰۸/۱۲
عالی بود۱۳۹۷/۱۱/۱۷
خیلی خوب بودن دربیمارستان فرمانیه۱۳۹۷/۱۲/۲۰
دکتر حاضر در زمان زایمان بودند۱۳۹۸/۰۴/۱۴
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
چهرراه فرمانیه - بیمارستان فرمانیه - طبقه اول - کلینیک تخصصی
۰۲۱-۲۸۱۵****
۰۹۳۶-۷۱۹-****
دکتر علی عمادالدینمتخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )https://nobat.ir/aliemadoddin/https://nobat.ir/aliemadoddin/ 28519/office/profile_photo/120086/style-normalVCart /office/profile_photo/120086/style-normalVCart
تهرانچهرراه فرمانیه - بیمارستان فرمانیه - طبقه اول - کلینیک تخصصی