ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر علی عمادالدینمتخصص نوزادان و کودکانhttps://nobat.ir/aliemadoddin/https://nobat.ir/aliemadoddin/ 28519https://nobat.ir/office/profile_photo/120086/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120086/style-drList
تهرانچهرراه فرمانیه - بیمارستان فرمانیه - طبقه اول - کلینیک تخصصی