پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری اراک
دکتر امیر عباس شه دوست
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار( ارولوژی)
خیابان خرم (شهید شیرودی) کوچه ارشا…
اراک
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی سیروس
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان شهید شیرودی (خرم) - اول کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر پروین سلطانی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خیابان هفت تیر - کوی شکرایی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا نوشاد کامران
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی - اراک- خ دکتر بهشتی- کوچه ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر داود گودرزی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی -اراک- خ دکتربهشتی- سه راه ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فرشید حق وردی
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص کلیه بزرگسال
مرکزی - اراک- خ شهید بهشتی- ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر داود عابدی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی - اراک- خیابان دکتربهشتی - ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمودرضا باغی نیا
متخصص اورولوژی
مرکزی - اراک - اراک-خ ش بهشتی،بعدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمدکاظم حریری
متخصص اورولوژی
مرکزی - اراک - اراک- م شهدا- خ شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی