پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی اراک
دکتر جواد جواهری
متخصص طب پیشگیری و اجتماعی
دیابت و فشارخون
اراک
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر سپیده مرتجی خیابانی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
سه راه ارامنه - کوچه شکرایی - طبقه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی فانی
تخصص بیماری های داخلی
مرکزی - اراک- خ دکتربهشتی- بالاترا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر عبد الطیف معینی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
مرکزی - اراک - اراک -بالاتراز امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محسن قاصدی
تخصص بیماری های داخلی
مرکزی - اراک- خ بهشتی- کوچه عمار- …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر صهبا چهره ئی
متخصص داخلیفوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
مرکزی - اراک - اراک- خ امام خمینی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی گلستان پور
متخصص داخلی
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتر بهشتی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر عباس امینی شاهسوارانی
متخصص داخلی
مرکزی - اراک - اراک دکتر شهید بهشت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر هوشنگ بحرینی
متخصص داخلی
 خیابان دکتر بهشتی، کوچه شکرابی، پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر بهنام لوءلوءئی
متخصص داخلی
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتر بهشتی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر سید احمد صالحی
متخصص داخلی
مرکزی - اراک - اراک - خ شهید بهشتی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکترملیحه میلانی
داخلی
ساوه خ شریعتی ساختمان مدرس
امکان ثبت نوبت تلفنی